Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

Danh sách thi sinh tự do nộp hồ sơ thi THPT Quốc gia tại Phòng GD&ĐT quận Hà Đôn (mã đơn vị ĐKDT: 915)

Chủ nhật - 01/05/2016 00:04

Danh sách thi sinh tự do nộp hồ sơ thi THPT Quốc gia tại Phòng GD&ĐT quận Hà Đôn (mã đơn vị ĐKDT: 915)

Hiện nay việc cập nhật dữ liệu Hồ sơ đăng kí thi THPT quốc gia năm học 2016-2017 của các thí sinh tự do nộp hồ sơ tại Phòng GD&ĐT quận Hà Đông (mã đơn vị đăng kí dự thi 915) đã được hoàn tất theo đúng kế hoạch, đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội. Phòng GD&ĐT niêm yết danh sách 377 thí sinh và các thông tin đăng kí dự thi THPT quốc gia. Đề nghị các bạn thí sinh xem, kiểm tra, rà soát lại thông tin đã được nhập lên hệ thống phần mềm trực tuyến. Nếu có sai lệch về thông tin đăng kí có thể phản ánh về Phòng GD&ĐT Hà Đông qua số điện thoại: 0979100345 để được hỗ trợ kịp thời.
Số CMND Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Mã Tỉnh, Huyện Mã trường THPT Đối tượng ƯT Khu vực TS Môn đăng ký dự thi
10 11 12 Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa NN
017262632 NGUYỄN TRUNG THUẬN 11/09/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x           N1
017326145 PHẠM ĐỨC ANH 04/08/1997 Nam Kinh Hà Nam 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
017456952 NGUYỄN NGỌC LINH 09/08/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x     x     N1
001197001404 PHÙNG VÂN ANH 27/10/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.225 01.225 01.225   3 x       x     N1
001097001656 NGUYỄN VĂN KHÔI 07/10/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
017262326 VŨ THỊ THÚY NGA 08/11/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x x        
001197010855 NGUYỄN MINH NGUYỆT 03/08/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x x          
017504628 HOÀNG ĐÔNG HINH 17/10/1996 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.18 01.108 01.108 01.108   2 x x x          
017262952 LƯU QUANG NHÃ 29/07/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
017222847 NGUYỄN THỊ KIM THOA 10/05/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.24 01.084 01.084 01.084   2 x       x     N1
017353269 NGUYỄN ĐỨC HẢI ĐĂNG 10/11/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3 x x x          
024094000012 NGUYỄN DUY QUANG 18/09/1994 Nam Kinh Bắc Giang 01.15 01.041 01.041 01.041   3 x x           N1
017262229 VŨ THU HƯƠNG 06/09/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x   x x        
001097007873 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG HÀ 06/10/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3 x   x x        
017262325 NGUYỄN HÀ MY 05/09/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
017268453 ĐỖ VĂN HUY 02/08/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.23 01.217 01.217 01.217   3 x x x          
001197003828 NGUYỄN THỊ LUY 05/11/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3         x x x  
017524335 NGUYỄN NGỌC ÁNH 01/08/1996 Nữ Kinh Hà Tây 01.26 01.042 01.042 01.042   3 x x x x        
017353176 NGUYỄN THỊ NGỌC 10/10/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3         x      
017262843 NGUYỄN THỊ THU HÀ 20/02/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x       x     N1
164606812 TRẦN THỊ KIM DUNG 24/02/1997 Nữ Kinh Ninh Bình 27.04 27.041 27.041 27.041   2NT x x x x        
017335783 ĐÀO BÁ CHIẾN 09/11/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.095 01.095 01.095   3         x x x  
017286391 NGUYỄN QUANG TRUNG 17/03/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x       x     N1
017286468 NGUYỄN TRẦN HIẾU 24/03/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
013305446 ĐÀO GIA NAM 19/04/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.207 01.207 01.207   3 x   x x        
017262721 ĐỖ DUY ĐẠT 15/10/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.022 01.022 01.022   3 x x x x       N1
017262038 LÊ KIM CỐC 03/10/1997 Nam Kinh Đà Nẵng 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x x          
017304764 NGUYỄN CÔNG SƠN 16/10/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.062 01.062 01.062   3 x x x          
017262594 ĐỖ PHƯƠNG LINH 27/01/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.011 01.011 01.011   3 x   x x        
017262684 NGUYỄN QUỐC ANH 16/05/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3         x x x N1
017199333 NGÔ THỊ THOA 24/10/1994 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x       x     N1
017390328 NGUYỄN THỊ THƠM 28/11/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x       x x x N1
017394275 LÊ THỊ PHƯƠNG 05/06/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.24 01.084 01.084 01.084   2 x x x          
001097007797 PHẠM TÀI SANG 04/05/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.084 01.084 01.084   2 x x x          
001097008620 ĐINH CÔNG MINH 29/06/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.084 01.084 01.084   2 x x x          
173172816 NGUYỄN HUY TUÂN 10/01/1986 Nam Kinh Thanh Hóa 28.01 28.107 28.107 28.107 04 2NT x   x x        
017286475 PHẠM THỊ THU TRANG 24/02/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
233134846 NGUYỄN TIẾN MẠNH 10/06/1988 Nam Kinh Hà Bắc 36.03 36.021 36.027 36.027   1 x   x x        
001197002083 NGUYỄN KIM NGÂN 20/04/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.26 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
013034509 ĐOÀN MẠNH DŨNG 17/10/1994 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.065 01.065 01.065   3 x x x          
225907597 VŨ HOÀNG GIA 28/11/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 41.01 01.042 41.022 41.034   2 x x x          
017275205 NGUYỄN TÚ ANH 22/06/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x           N1
017262857 NGUYỄN THỊ HỒNG 01/07/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x           N1
013519178 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 29/10/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.236 01.236 01.236   3 x x x          
017275681 TRẦN ĐÌNH HẢI 02/11/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3         x x x  
017262607 PHAN ÁNH VÂN 30/04/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x       x     N1
017262629 ĐÀO CƯ THUẬN 18/01/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x          
035197000002 VŨ THỊ THU GIANG 07/09/1997 Nữ Kinh Hà Nam 01.30 01.012 01.012 01.012   3         x x x  
017304213 LÊ HOÀNG HÀ 17/09/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x           N1
017326610 TRỊNH NHẬT MINH 15/08/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.207 01.207 01.207   3 x x x   x     N1
017262550 ĐỖ THỊ MINH TRÀ 13/03/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x       x     N1
017177146 HOÀNG TÚ ANH 01/11/1995 Nữ Kinh Hà Tây 01.26 01.075 01.075 01.075   3 x       x     N1
017262840 NGUYỄN THANH PHONG 11/08/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.217 01.217 01.217   3 x x x          
145624272 NGUYỄN DUY HÀ 25/08/1995 Nam Kinh Hưng Yên 22.06 22.039 22.039 22.039   2NT x x x          
001197010565 HUỲNH THIÊN HƯƠNG 11/07/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.02 01.041 01.041 01.041   3 x       x     N1
017262165 ĐẶNG THANH TÚ 03/02/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x x          
013536911 TRẦN THANH LIÊM 02/10/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.04 01.012 01.012 01.012   3 x   x x        
174501660 ĐẶNG THỊ MINH 16/07/1996 Nữ Kinh Thanh Hóa 28.01 28.010 28.010 28.010   2 x x x          
135874712 DƯƠNG VĂN VĨNH 05/03/1997 Nam Kinh Vĩnh Phúc 16.05 16.052 16.051 16.051   2NT x x x          
017262437 ĐINH HÀ GIANG 18/10/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
017467745 ĐỖ THU HUYỀN 14/11/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.17 01.032 01.032 01.032   3         x x x  
001097002543 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG 20/01/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x          
017262591 NGUYỄN BÌNH TRÚC QUỲNH 13/01/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x       x     N1
017275756 TRẦN QUANG HUY 20/09/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
017261401 ĐOÀN VĂN TOÀN 06/10/1994 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.25 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
034097001158 VŨ VĂN CHƯỞNG 27/12/1997 Nam Kinh Thái Bình 26.08 26.055 26.055 26.055   2NT x       x     N1
017262054 ĐÀO NGỌC DUY 14/01/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x            
135802328 ĐÀO TẤN THÀNH 29/07/1996 Nam Kinh Vĩnh Phúc 16.03 16.031 16.031 16.031   1 x x x          
017302167 NGUYỄN THỊ HÀ CHÂU 24/10/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.25 01.050 01.050 01.050   2         x x x  
001092006840 NGÔ QUÝ NHÂM 05/04/1992 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.900 01.900 01.900 03 3         x x x  
017286271 NGUYỄN VÂN HOÀNG 24/10/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3         x x x  
013646000 LÊ ANH THÁI 01/09/1992 Nam Kinh Hòa Bình 01.07 01.900 01.900 01.900 03 3         x x x  
001197005084 NGUYỄN NGỌC ANH 28/07/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.26 01.050 01.050 01.050   2 x   x x        
013530448 NGUYỄN THỊ MAI 23/06/1997 Nữ Kinh Vĩnh Phúc 01.29 01.118 01.118 01.118   2 x x x x        
112469667 LƯU VĂN ĐẶNG 11/09/1991 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.24 01.900 01.900 01.900 03 3         x x x  
017237415 LÊ QUANG HÀO 13/02/1993 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.25 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
017232271 PHẠM VĂN HUY 06/12/1994 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.20 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
017113714 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 12/05/1995 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.236 01.236 01.236   3 x       x     N6
017275030 NGUYỄN THỊ HIỀN TRANG 11/01/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x       x     N1
001197002872 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 15/11/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.25 01.052 01.052 01.052   2 x   x x        
017408018 NGUYỄN QUANG ANH 18/04/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.25 01.225 01.225 01.288   3 x x x x        
125611674 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 14/01/1996 Nữ Kinh Bắc Ninh 19.02 19.026 19.026 19.026   2NT x x x          
017275884 ĐỖ HÀ TRANG 09/10/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
001197002108 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH 21/08/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
174591126 VŨ THỊ THÙY 24/04/1996 Nữ Kinh Thanh Hóa 28.23 28.090 28.090 28.090   2NT x   x x        
017304033 NGÔ DUY HOÀNG 13/10/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.250 01.250 01.250   3 x x     x     N1
017262343 NGUYỄN THANH HUYỀN 25/04/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x           N1
001197006013 PHẠM MINH ANH 29/04/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.23 01.012 01.012 01.012   3 x x x x       N1
017262705 NGÔ DUY HẬU 09/07/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
017275215 ĐÀO THANH TÙNG 13/09/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
017262024 ĐOÀN VIẾT HÙNG 09/08/1997 Nam Kinh Yên Bái 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
013434846 LƯU MINH ĐỨC 13/09/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.11 01.096 01.096 01.096   3 x       x     N1
017317337 NGUYỄN THANH HUYỀN 11/10/1996 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.217 01.217 01.217   3 x   x x        
122243260 ĐINH THỊ KHÁNH LINH 27/05/1996 Nữ Kinh Bắc Giang 18.09 18.012 18.012 18.012   2 x   x x        
017262312 MAI THỊ THU TRANG 17/05/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
047262214 ĐỖ TUẤN ĐẠT 09/03/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.217 01.217 01.217   3 x       x     N1
017275208 LÊ ĐỨC ANH 08/05/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x     x        
017275237 TRẦN VĂN LINH 21/09/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.095 01.095 01.095   3 x       x     N1
017275055 NGUYỄN THU TRÀ 03/11/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
017275074 ĐỖ THỊ HẢI VÂN 08/10/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x x x N1
017525078 LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG 07/11/1996 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x x        
142738824 TRẦN ĐỨC TÂM 12/06/1995 Nam Kinh Hải Dương 21.11 21.025 21.025 21.025   2NT x x x          
017262557 TRẦN THỊ GIANG 13/08/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.011 01.011 01.011   3 x   x x        
001097005063 NGUYỄN VIỆT ANH 10/12/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.012 01.012 01.012   3         x x x  
017353028 TRIỆU THỊ GIANG 14/07/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x           N1
017498535 ĐÀO HUY ĐẠT 28/09/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x          
145732084 NGUYỄN VIỆT CHINH 26/03/1997 Nữ Kinh Hưng Yên 22.09 22.053 22.053 22.053   2NT x x x x        
017343555 NGUYỄN THỊ NGÂN 29/01/1995 Nữ Kinh Hà Tây 01.18 01.055 01.055 01.055   2 x       x     N1
017353671 NGUYỄN HOÀNG CHUNG 10/03/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x          
013417860 HOÀNG LÊ TRUNG 25/11/1997 Nam Kinh Hòa Bình 01.15 01.007 01.007 01.007   3 x x x          
001097006723 ĐINH NGỌC SINH 27/12/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.27 01.070 01.070 01.070   2 x x x         N1
017262254 ĐỖ THỊ MINH THU 05/12/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
036096000372 ĐINH GIA HƯỞNG 01/04/1996 Nam Kinh Nam Định 25.01 25.017 25.017 25.017   2NT x x x x        
017262661 BÙI CHÂU ANH 26/09/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.011 01.011 01.011   3 x x x          
017275536 PHÙNG THỊ HƯƠNG 13/05/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3         x x x  
017275808 HÀ XUÂN TÙNG 10/06/1996 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.217 01.217 01.217   3 x x x          
017177733 LÊ MAI PHƯƠNG 18/12/1996 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.217 01.217 01.217   3         x x x  
017262388 ĐINH TIẾN ĐỨC 03/08/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.012 01.012 01.012   3         x x x  
000095000035 NGUYỄN ĐỨC HUY 24/01/1995 Nam Kinh Cộng hòa LB Đức 01.15 21.020 21.020 21.020   2NT x x     x     N1
017191129 NGUYỄN VĂN HOÀN 24/08/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.095 01.095 01.095   3         x      
017093720 PHẠM VĂN HIẾU 28/01/1992 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.21 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
017275892 NGUYỄN HÀ MY 23/12/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x   x x        
112475703 PHẠM ĐỨC VIỆT 12/03/1991 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.900 01.900 01.900 03 3         x x x  
001097004679 NGHIÊM PHAN THÀNH ĐẠT 04/11/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x           N1
001097006258 LÊ MẠNH CƯỜNG 17/08/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x x          
013310682 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 11/02/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.13 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
012806535 NGUYỄN THANH TÙNG 24/08/1991 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.08 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017334789 HỒ QUỐC DŨNG 20/09/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.25 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
013046212 TRẦN QUÍ ĐÔNG 26/10/1993 Nam Kinh Lạng Sơn 01.12 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017358177 CHU VĂN DƯƠNG 09/11/1993 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
001094000963 PHÙNG XUÂN TRƯƠNG 25/10/1994 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.21 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
112440700 TRỊNH VIỆT DŨNG 25/08/1992 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
001095004663 TRỊNH TIẾN NGHĨA 09/10/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
001094003797 NGUYỄN TUẤN ANH 02/10/1994 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.30 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
001094003785 NGUYỄN NGỌC HIẾU 09/03/1994 Nam Kinh Hà Tây 01.25 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
001094003275 NGUYỄN TUẤN ANH 19/08/1994 Nam Kinh Hà Tây 01.20 01.900 01.900 01.900 03 3         x x x  
001093003391 HOÀNG VIỆT ĐỨC 03/12/1993 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.900 01.900 01.900 03 3         x x x  
017191247 CAO TUẤN LINH 04/10/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.900 01.900 01.900 03 3         x x x  
017357496 TRIỆU MINH NGỌC 17/07/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x       x     N1
164580962 ĐINH VĂN NINH 13/03/1996 Nam Kinh Ninh Bình 27.08 27.082 27.082 27.082   2NT x x x          
142853355 NGUYỄN TIÊN DUNG 06/09/1997 Nữ Kinh Hải Dương 21.01 21.014 21.014 21.014   2 x x x          
017275629 NGUYỄN THÀNH NAM 14/10/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x          
017286351 ĐÀO THỊ LUYẾN 05/10/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
017113971 VŨ THỊ MINH ANH 12/11/1996 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x          
122243934 PHẠM QUANG HUY 06/08/1996 Nam Kinh Bắc Giang 18.03.29 18.016 18.016 18.016   1 x       x     N1
145732703 NGUYỄN KHẮC TIẾN 02/01/1997 Nam Kinh Hưng Yên 22.09 22.053 22.053 22.053   2NT x x x          
017371094 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 03/05/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.084 01.084 01.084   2 x   x x        
001097011019 NGUYỄN VĂN TÚ 09/04/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x x          
017275449 NGUYỄN THỊ LINH 06/03/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.012 01.012 01.012   3         x x x  
091720036 NGÔ THỊ VÂN ANH 08/03/1995 Nữ Kinh Thái Nguyên 12.04.03 12.010 12.010 12.010   2 x       x     N1
017368953 NGUYỄN ANH THƯ 16/08/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x   x x x   x N1
017275628 ĐÀO THỊ BÍCH MAI 08/02/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
001196003224 NGUYỄN MINH HẰNG 28/11/1996 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
017194219 NGUYỄN XUÂN TUYÊN 03/08/1993 Nam Kinh Hà Tây 01.21 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
001092004930 TRÌNH HỮU TUYẾN 21/10/1992 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.11 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
013062682 NGUYỄN BÁ TÙNG 14/11/1993 Nam Kinh Bắc Ninh 01.11 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
112329335 NGUYỄN CÔNG THẮNG 10/12/1989 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
012971806 PHẠM HỮU THÔNG 20/06/1992 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.06 01.900 01.900 01.900 03 3         x x x  
013142359 NGUYỄN VIỆT HÙNG 31/01/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.06 01.900 01.900 01.900 03 3         x x x  
017400571 LÝ ĐÌNH QUÂN 23/08/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.26 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
017242220 NGUYỄN THANH TUẤN 06/11/1993 Nam Kinh Hà Tây 01.22 01.900 01.900 01.900 03 2 x x x          
017185283 PHẠM THANH HƯNG 04/10/1993 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
017168912 NGUYỄN QUANG TIẾN 29/07/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.23 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
001095004403 HOÀNG VĂN CÔNG 23/04/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.900 01.900 01.900 03 1         x x x  
017405698 PHÍ THANH LAM 09/04/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.21 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
017275190 VŨ NGỌC LONG 11/06/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x   x x        
017517314 QUÁCH THỊ BÍCH MAI 12/05/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.24 01.042 01.042 01.042   3 x x x   x     N1
017450987 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 12/11/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x   x     N1
187396544 TRẦN THỊ HỒNG PHƯƠNG 20/11/1995 Nữ Kinh Nghệ An 29.18 29.092 29.092 29.092   2NT x x           N1
071036219 NGUYỄN HOÀNG THẢO 28/12/1997 Nữ Kinh Tuyên Quang 09.03 09.009 09.009 09.009 01 1         x      
017262678 BÙI QUANG THẮNG 11/02/1919 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x x         N1
017191249 HOÀNG THỊ NHUNG 24/08/1994 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x x       N1
001096004972 NGUYỄN VŨ TUYỀN 29/10/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.23 01.022 01.022 01.022   3 x x x          
012986273 TRỊNH MINH TÚ 25/09/1993 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.26 01.102 01.102 01.102   3 x x x          
017262605 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 14/03/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
187673536 TRƯƠNG THỊ THẮM 19/10/1996 Nữ Kinh Nghệ An 29.06 29.031 29.031 29.031   2NT         x      
174915038 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 14/06/1997 Nữ Kinh Thanh Hóa 28.19 28.069 28.069 28.069   2NT         x      
017456863 LÊ HỒNG NGHỊ 22/01/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.281 01.281 01.281   3 x x x          
187512568 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 22/09/1997 Nữ Kinh Nghệ An 01.15 01.236 01.236 01.236   3 x x     x     N1
184308150 TRẦN LINH HƯƠNG 27/01/1997 Nữ Kinh Hà Tĩnh 30.01 30.010 30.010 30.010   2         x      
001097004069 ĐÀO TIẾN THÀNH 21/11/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.207 01.207 01.207   3         x      
017262725 TRẦN HỮU QUANG 04/12/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.030 01.030 01.030   2         x x x  
001097001093 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 29/05/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.425 01.425 01.425   2 x x x          
017275150 HOÀNG VĂN QUYẾT 15/08/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
017275857 NGUYỄN VIỆT DŨNG 29/03/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x           N1
187501772 CAO NHÂN TRUNG 22/07/1997 Nam Kinh Nghệ An 29.12 29.061 29.061 29.061   2NT               N1
017304480 BÙI QUANG HUY 06/12/1994 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x           N1
112440265 NGUYỄN AN DŨNG 26/02/1992 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
017177661 TRƯƠNG ĐÌNH HOÀN 28/02/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x          
017533529 NGUYỄN XUÂN ANH 22/01/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.236 01.236 01.236   3 x   x x        
017472810 NGUYỄN THỊ THU 21/01/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.26 01.050 01.050 01.050   2 x       x     N1
017113156 LÊ NGỌC HÂN 07/05/1994 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x         N1
001096007152 HÀ ANH TUẤN 16/10/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3         x x x  
111771382 NGUYỄN VĂN TUYÊN 15/04/1983 Nam Kinh Hà Tây 01.26 01.044 01.044 01.044   2         x x x  
001094001244 TRỊNH XUÂN VŨ 26/01/1994 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.24 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
001197005328 LÊ THỊ THANH HUYỀN 03/03/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.26 01.106 01.106 01.106   2 x x           N1
025097000008 BÙI ĐỨC TRỌNG 29/10/1997 Nam Kinh Phú Thọ 01.17 01.096 01.096 01.096   3 x x x         N1
017357381 ĐOÀN VIẾT THUẬN 03/09/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.217 01.217 01.217   3 x x x         N1
017267545 PHẠM VĂN PHONG 04/04/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.23 01.022 01.022 01.022   3 x x x          
163409774 ĐỖ MAI THU HOÀI 11/11/1997 Nữ Kinh Nam Định 25.03 25.020 25.020 25.020   2NT x x x          
164519295 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 26/04/1994 Nữ Kinh Ninh Bình 27.07 27.072 27.072 27.072   2NT x x x          
017262247 NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG 29/08/1997 Nam Kinh Thái Nguyên 01.15 01.011 01.011 01.011   3 x x x x        
017262201 ĐẶNG LƯƠNG HIẾU 11/01/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x x          
017174438 NGUYỄN THỊ HUYỀN 27/08/1996 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
017286311 TƯỞNG PHI MẠNH 01/08/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.217 01.217 01.217   3 x x x          
017299272 NGUYỄN BÁ KHÁNH 13/05/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x   x     N1
013554498 NGUYỄN THỊ THÚY 02/02/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.30 01.075 01.075 01.075   3 x   x x        
001197001630 LÊ THỊ NHUNG 26/02/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.25 01.042 01.042 01.042   3 x x     x     N1
001097013003 PHẠM BÁ ĐẠT 29/11/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.207 01.207 01.207   3 x x x          
017357882 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT ANH 24/02/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.207 01.207 01.207   3 x x x          
173118108 NGUYỄN QUANG THẮNG 20/09/1990 Nam Kinh Thanh Hóa 28.14 28.063 28.063 28.063   1 x x x          
017275181 LÊ QUANG ĐÔNG 27/12/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
001196005952 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 07/04/1996 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x          
017162988 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 19/12/1995 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x         N1
017162309 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 01/01/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x x        
001097000630 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 24/02/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
017162071 VŨ TUẤN ANH 16/08/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.217 01.217 01.217   3 x x x          
001197005834 LÊ THỊ KIM ÁNH 29/05/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x       x     N1
017353158 NGUYỄN THẾ HIẾU 11/09/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x         N1
017258651 TRỊNH BÁ TUẤN ANH 29/12/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.412 01.412 01.412   2 x x x x        
001197006138 NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT 20/04/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3 x       x     N1
017286509 NGUYỄN HỮU TUYẾN 08/09/1994 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3 x x x          
017262653 NGUYỄN THÙY DUNG 05/01/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x           N1
017167331 NGUYỄN VĂN NAM 14/07/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
017286465 PHẠM NGỌC HỒNG ANH 19/03/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3         x x x  
017286380 NGUYỄN THỊ THỎA 14/04/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
132230841 LÊ THỊ DIỆU HƯƠNG 17/05/1992 Nữ Kinh Vĩnh Phú 15.01 15.001 15.001 15.001   2 x   x x        
135901262 NGUYỄN HƯƠNG LY 28/04/1996 Nữ Kinh Vĩnh Phú 16.04 16.041 16.041 16.041   2NT x x x          
017222385 TẠ ĐÌNH ĐĂNG 16/10/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
013459269 HOÀNG THANH VÂN 24/06/1997 Nữ Nùng TP. Hà Nội 01.11 01.217 01.217 01.217 06 3 x       x     N1
285399683 TRƯƠNG TRÚC PHƯƠNG 10/12/1991 Nữ Kinh Bình Phước 43.05.16 43.019 43.019 43.019   1 x       x     N1
017278630 VŨ ANH NGỌC 05/01/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.24 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
017368329 KHUẤT TIẾN DŨNG 05/05/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x   x     N1
017258603 NGUYỄN BÁ SƠN 26/09/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.030 01.030 01.030   2 x x x          
017262986 NGUYỄN BÁ ĐOÀN 24/11/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.030 01.030 01.030   2 x x x         N1
017277302 NGUYỄN VĂN HÙNG 20/05/1993 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.900 01.900 01.900 03 2         x x x  
017498189 NGUYỄN PHƯƠNG MAI 14/01/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3 x       x     N1
174643266 LÊ NGUYÊN BÌNH 21/02/1995 Nam Kinh Thanh Hóa 28.26.17 28.136 28.136 28.136   1 x   x x        
174053469 LÊ TRỌNG TÚ 23/01/1994 Nam Kinh Thanh Hóa 28.01 28.110 28.110 28.110   2NT x x x          
017275293 ĐỖ VĂN QUÂN 11/08/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3 x x x          
036196000671 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 18/03/1996 Nữ Kinh Nam Định 25.10 25.084 25.084 25.084   2NT x       x     N1
013674463 TRẦN PHI ANH 02/01/1996 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.096 01.096 01.096   3 x x     x     N1
197379858 BÙI THỊ KIM OANH 02/02/1997 Nữ Kinh Quảng Trị 32.04 32.025 32.025 32.025   2 x       x     N5
145748713 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 11/07/1997 Nữ Kinh Hưng Yên 22.10 22.060 22.060 22.060   2NT x x x x       N1
017262696 ĐẶNG KHÁNH LY 06/01/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3         x      
152154471 NGUYỄN VĂN CHIẾN 02/04/1997 Nam Kinh Thái Bình 26.03 26.019 26.019 26.019   2NT x x            
001097013035 HOÀNG XUÂN QUÝ 07/11/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x   x x        
017357444 ĐINH THẾ HUY 21/05/1997 Nam Kinh Bắc Ninh 01.15 01.281 01.281 01.281   3 x x x         N1
017262602 LÊ MINH HÙNG 25/10/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
017304418 LÊ HOÀNG ANH 10/07/1996 Nam Kinh Thái Bình 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
168450760 NGÔ THỊ KIM YẾN 10/07/1995 Nữ Kinh Hà Nam 24.01 24.063 24.063 24.063   2NT x x           N1
017262816 ĐẶNG THỊ HƯƠNG 21/03/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
001197007291 ĐỖ THỊ OANH 24/06/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.19 01.086 01.086 01.086   2 x x x x        
017262095 NGUYỄN TÀI LONG 22/11/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3 x x x          
017177297 VŨ MẠNH CƯỜNG 16/06/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.207 01.207 01.207   3 x       x     N1
017533571 NGUYỄN THU VÂN 26/09/1996 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
168610307 NGHIÊM ĐỖ CHUNG 26/01/1997 Nam Kinh Hà Nam 24.01 01.217 01.217 01.217   3 x x x          
001097003020 BẠCH NGỌC HUY 03/09/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x     x     N1
001197006018 NGUYỄN THÙY LINH GIANG 01/02/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.25 01.012 01.012 01.012   3 x x x          
061043663 NGUYỄN ĐÌNH CẢNH 10/10/1996 Nam Kinh Phú Thọ 13.01 15.022 13.002 13.002   1 x x            
017071601 NGUYỄN TIẾN TÙNG 20/11/1993 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.900 01.900 01.900 03 3         x x x  
001197002727 NGUYỄN ANH TRANG 29/11/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.30 01.065 01.065 01.065   3 x x x          
174737979 LÊ ĐỨC TRỌNG 02/09/1996 Nam Kinh Thanh Hóa 28.17 28.079 28.079 28.079 06 2NT x x   x x     N1
152151375 ĐÀO THỊ HẢI YẾN 25/12/1995 Nữ Kinh Thái Bình 26.08 26.052 26.052 26.052   2NT x x x         N1
025631985 PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG 03/02/1995 Nữ Kinh TP. Hồ Chí Minh 02.01 02.011 02.001 02.001   3 x x x          
017419162 NGUYỄN VĂN PHÚC 20/05/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.084 01.084 01.084   2 x x x          
017275659 HOÀNG THU THẢO 11/05/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x   x x        
017275146 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 01/09/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x         N1
001097011511 NGUYỄN QUÝ CHINH 29/01/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.30 01.075 01.075 01.075   3 x x x          
001097008775 NGUYỄN HỮU HOÀNG QUÂN 03/10/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.04 01.101 01.042 01.042   3 x       x     N1
036093001466 VŨ ANH TÚ 03/10/1993 Nam Kinh Nam Định 25.01 25.003 25.003 25.003   2 x x            
112539247 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 16/12/1993 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017088604 MAI XUÂN MINH 29/10/1994 Nam Kinh Hà Tây 01.16 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017272055 VŨ TUẤN CHIẾN 30/01/1994 Nam Kinh Hà Tây 01.21 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017045248 PHẠM HẢI NAM 08/07/1991 Nam Kinh Hà Tây 01.24 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017284263 PHẠM HỒNG QUÂN 27/02/1993 Nam Kinh Hà Tây 01.26 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
112479728 CAO VĂN NHẬT 02/08/1990 Nam Kinh Hà Tây 01.26 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017162742 BÙI ĐỨC ANH 09/09/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017086244 NGUYỄN VĂN CHIẾN 07/03/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.21 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017203171 ĐINH QUANG TRUNG 27/02/1994 Nam Kinh Hà Tây 01.25 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017161129 TRẦN MINH KHANG 25/10/1994 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.28 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017191076 TRẦN VIỆT HƯNG 30/12/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
112346383 NGUYỄN MINH TUÂN 13/07/1990 Nam Kinh Hà Tây 01.27 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
017275840 DƯƠNG TIẾN TRUNG 28/01/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x       x     N1
017275859 ĐOÀN XUÂN HIỂN 06/06/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.217 01.217 01.217   3 x x x          
112198846 ĐẶNG XUÂN PHONG 01/06/1990 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.25 01.052 01.052 01.052   2 x x x          
017304739 BÙI QUỐC THÁI 09/05/1994 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
017262051 HOÀNG HẢI YẾN 27/01/1997 Nữ Kinh CHLB Nga 01.15 01.042 01.042 01.042   3         x x x  
017262609 LƯU PHƯƠNG THẢO UYÊN 03/03/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3         x x x N1
163384087 TRẦN THỊ THƠM 04/02/1996 Nữ Kinh Nam Định 25.10 25.084 25.084 25.084   2NT x       x     N1
163384076 PHAN THỊ THU HẢO 10/07/1996 Nữ Kinh Nam Định 25.10 25.084 25.084 25.084   2NT x       x     N1
017369001 TẠ CÔNG TUẤN 02/11/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.23 01.900 01.900 01.900 03 2NT         x x x  
017356402 NGÔ VIẾT TÚ 04/04/1994 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.21 01.900 01.900 01.900 03 2NT         x x x  
017262558 LÊ ĐÌNH LONG 18/04/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x x        
017498977 NGUYỄN QUANG HUY 08/12/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3         x x x  
017430279 NGUYỄN VĂN ĐẠT 23/02/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.28 01.071 01.071 01.071 03 2         x x x  
017232444 TẠ ĐỨC TIẾN 28/07/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.20 01.048 01.077 01.077 03 2         x x x  
122051029 ĐỖ VĂN THỤ 12/11/1992 Nam Kinh Bắc Giang 18.01 18.011 18.011 18.011   2 x x x          
017502488 DƯƠNG MINH THẮNG 28/08/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3         x x x  
060994437 NGÔ QUANG HIẾU 06/06/1995 Nam Kinh Yên Bái 13.01 13.003 13.003 13.003   1 x x x          
017356558 TẠ TIẾN TÙNG 07/09/1994 Nam Kinh Hà Tây 01.21 01.900 01.900 01.900 03 3 x x x          
113557346 NGUYỄN QUỐC DŨNG 05/09/1993 Nam Kinh Hòa Bình 23.10 23.047 23.047 23.047   1         x x x  
163366179 PHẠM VĂN KHANG 20/08/1996 Nam Kinh Nam Định 25.09 25.072 25.072 25.072   2NT         x x x  
113674327 NGUYỄN ĐĂNG TRỌNG 06/04/1997 Nam Kinh Hòa Bình 23.07 23.031 23.031 23.031   1 x x x          
152123344 VŨ THỊ HẢI 20/01/1996 Nữ Kinh Thái Bình 26.03 26.017 26.017 26.017   2NT x x x x        
184299487 DƯƠNG THỊ THU HÀ 21/02/1997 Nữ Kinh Hà Tĩnh 30.09 30.010 30.010 30.010   2 x       x     N1
017353989 TRẦN THẢO PHƯƠNG ANH 30/03/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x       x     N1
017502036 DƯƠNG THANH SƠN 28/08/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.010 01.010 01.010   3 x x x         N1
152025368 PHẠM NGỌC HOÀN 21/02/1994 Nam Kinh Thái Bình 26.01 26.003 26.003 26.003   2 x x x         N1
017177464 NGUYỄN TRUNG KIÊN 18/10/1996 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.217 01.217 01.217   3 x x x          
017098093 LÊ ĐÌNH HẢI 20/08/1992 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
001090006060 NGUYỄN TIẾN PHÚC 22/09/1990 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3         x x x  
001197004994 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 24/05/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.26 01.050 01.050 01.050   2 x   x x        
001197006183 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 21/11/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.26 01.050 01.050 01.050   2 x x x          
017197000003 NGUYỄN MINH ANH 06/10/1997 Nữ Kinh Hòa Bình 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x           N1
163333918 ĐOÀN PHƯƠNG THẢO 30/09/1997 Nữ Kinh Nam Định 25.07 01.217 01.217 01.217   3 x x x          
017177261 ĐỖ THỊ NGỌC TRÂM 17/08/1996 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x       x     N1
017258623 VŨ ĐẮC HÀ 10/10/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x           N1
017071752 NGUYỄN DUY KHẢI 25/06/1994 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.900 01.900 01.900 03 3         x x x  
163395837 NGUYỄN VĂN THỊNH 27/11/1996 Nam Kinh Nam Định 25.09 25.068 25.068 25.068   2NT x x x          
113672408 BÙI VĂN MẾN 13/07/1997 Nam Mường Hòa Bình 23.08 23.034 23.034 23.034 01 1 x x x          
017275843 LÊ MINH HỒNG 10/11/1997 Nữ Kinh Gia Lai 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x       x     N1
135632795 HÀ QUANG TRƯỞNG 17/02/1991 Nam Kinh Vĩnh Phúc 16.07.11 16.031 16.031 16.031   1 x   x x        
001197005289 KIỀU THỊ HUYỀN TRANG 11/10/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.26 01.106 01.106 01.106   2 x x x x        
001097002530 LÊ TUẤN ANH 10/10/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.09 01.043 01.043 01.043   2 x x x x        
001197007033 ĐỖ THỊ THU NGA 21/05/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.26 01.217 01.217 01.217   3 x x x          
050847488 CÁT QUÝ THƯƠNG 05/11/1994 Nữ Kinh Sơn La 14.07 14.024 14.024 14.024   1 x   x x        
112440730 TRỊNH ĐỨC ANH 23/11/1992 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.411 01.411 01.411   3         x x x  
017498303 LƯƠNG TRỌNG BÁCH 06/09/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x x        
001197006870 NGUYỄN THỊ DUYÊN 12/01/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.25 01.051 01.051 01.051   2 x x x          
017345752 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 01/07/1994 Nam Kinh Hà Tây 01.26 01.094 01.094 01.094   2 x x x         N1
017177391 TRẦN THỊ THÚY HOA 17/07/1995 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
060973751 CỒ THỊ NHUNG 15/11/1995 Nữ Kinh Yên Bái 13.01 13.019 13.019 13.019   1 x x x          
001096005609 PHẠM TUẤN HẢI 09/02/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3         x      
101319709 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 20/01/1997 Nam Kinh Quảng Ninh 17.10.01 17.050 17.050 17.050   1 x x x          
013168323 ĐINH ĐỨC ĐẠT 26/10/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.11 01.057 01.057 01.057   2 x x x          
017353490 DƯƠNG ĐĂNG QUANG 25/02/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.095 01.095 01.095   3         x      
142795723 LÊ VIỆT HƯƠNG 15/05/1995 Nữ Kinh Hải Dương 21.10 21.024 21.024 21.024   2NT x       x     N1
113594248 NGUYỄN THU HIỀN 21/09/1994 Nữ Kinh Hòa Bình 23.11 23.043 23.043 23.043   1 x x x          
017275226 NGUYỄN DUY QUỲNH 18/01/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x         N1
225710041 NGUYỄN CÔNG SANG 19/05/1996 Nam Kinh Bắc Ninh 41.04 10.013 10.013 10.013   1 x x           N1
022197000479 NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG THẢO 25/08/1997 Nữ Kinh Quảng Ninh 17.01 17.001 17.001 17.001   2 x       x     N1
017162058 NGUYỄN HOÀNG NHƯ 08/08/1996 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x       x     N1
122149819 HOÀNG TRỌNG DƯƠNG 04/07/1996 Nam Kinh Bắc Giang 18.01 18.012 18.012 18.012   2 x x x x        
164393316 MAI VĂN VƯƠNG 20/06/1991 Nam Kinh Ninh Bình 27.06 27.061 27.061 27.061   1 x   x x        
017275220 HOÀNG HỒNG CÔNG 31/12/1996 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
125578083 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 02/03/1995 Nữ Kinh Bắc Ninh 19.02 19.032 19.032 19.032   2NT x x           N1
017533454 VŨ VIỆT HOÀNG 12/08/1994 Nam Kinh Hưng Yên 01.15 01.217 01.217 01.217   3 x x     x     N1
017258632 NGUYỄN THỊ TRÀ 12/02/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x       x     N1
050987056 TRIỆU THỊ LINH HOA 20/08/1995 Nữ Dao Sơn La 14.10 14.037 14.037 14.037 01 1         x      
132239376 NGUYỄN MINH ĐỨC 23/10/1997 Nam Kinh Phú Thọ 15.10 15.045 15.045 15.045   1 x   x x        
017262166 NGUYỄN ANH HOÀI 21/02/1997 Nam Kinh Bắc Giang 01.15 01.207 01.207 01.207   3 x x x x        
173666996 VŨ VĂN 16/12/1992 Nam Kinh Thanh Hóa 28.02 28.021 28.021 38.039   2 x x x         N1
017177452 PHAN ĐÌNH KHANG 28/09/1995 Nam Kinh CHLB Nga 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x           N1
163263439 NGUYỄN VĂN THẮNG 19/09/1993 Nam Kinh Nam Định 25.10 25.075 25.080 25.080   2NT x x           N1
017368771 NGUYỄN THU TRANG 28/02/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x x        
017353394 TRẦN THỊ LAN ANH 07/01/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x x x          
001097002219 NGUYỄN VĂN HUY HÙNG 29/01/1919 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3 x x x x        
013268958 NGUYỄN HỮU THÀNH 27/07/1996 Nam Kinh Hà Bắc 01.30 01.075 01.075 01.075   3 x x x          
017357998 TRẦN TUẤN NAM LONG 25/10/1997 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.101 01.042 01.042   3 x x x x        
142800000 NGUYỄN THỊ HUYỀN DỊU 06/10/1997 Nữ Kinh Hải Dương 21.10 21.022 21.022 21.022   2NT x       x     N1
112393534 NGUYỄN VĂN HẢI 10/06/1989 Nam Kinh Hà Tây 01.21 01.042 01.042 01.042   3 x x           N1
017177460 ĐỖ THỊ THẢO NGÂN 24/11/1996 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x   x N1
001197007400 BÙI NHƯ NGỌC 06/12/1997 Nữ Kinh TP. Hà Nội 01.15 01.075 01.075 01.075   3 x       x     N1
168019088 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 14/04/1980 Nam Kinh Hà Nam 24.06 24.061 24.061 24.061 06 2NT x x x          
017353489 NGUYỄN THỊ HUYỀN MY 13/09/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x       x     N1
017446909 BÙI VĂN QUYỀN 10/06/1995 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.25 01.012 01.012 01.012   3 x x x x        
132104551 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 02/10/1994 Nữ Kinh Phú thọ 15.12.01 15.053 15.053 15.053   1 x x x          
163316516 PHẠM THỊ HƯƠNG 18/06/1994 Nữ Kinh Nam Định 25.03 25.020 25.020 25.020   2NT x x x x        
017191335 NGUYỄN THỊ LINH 30/06/1996 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.095 01.095 01.095   3 x x x x        
017390325 ĐỖ XUÂN DƯƠNG 17/02/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.042 01.042 01.042   3 x x x          
001097007594 NGUYỄN ĐÌNH LONG 04/07/1997 Nam Kinh TP. Hà Nội 01.20 01.006 01.006 01.006   2 x x x          
017262383 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 16/07/1997 Nữ Kinh Hà Tây 01.15 01.217 01.217 01.217   3 x       x     N1
017177865 LƯƠNG MINH TRÍ 29/11/1995 Nam Kinh Hà Tây 01.15 01.012 01.012 01.012   3 x x x          
184211168 TRẦN ĐÌNH TÌNH 12/06/1996 Nam Kinh Hà Tĩnh 30.06 30.018 30.018 30.018 06 2NT x x x          
168548192 PHÙNG NGỌC SƠN KHẢI 16/10/1997 Nam Kinh Điện Biên 24.01 24.012 24.012 24.012   2 x       x     N1
063439790 ĐINH THỊ TUYẾT NHƯ 29/02/1996 Nữ Tày Lào Cai 08.01.01 08.001 08.001 08.001 01 1 x       x     N1

Tác giả bài viết: Đỗ Tuấn An

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT quận Hà Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây