Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

LỊCH TS VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019

Thứ sáu - 20/04/2018 22:23

LỊCH TS VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019

Lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 dưới đây sẽ thay thế các giấy mời dự các Hội nghị, các cuộc họp về các công việc được nêu trong phần nội dung. Các ông (bà) Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), Hiệu trưởng trường THCS có trách nhiệm thông báo để các cán bộ, giáo viên thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ trong lịch này.
Nếu có thay đổi lịch, Sở GDĐT sẽ thông báo sau.
    I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  
       
Thời gian Đơn vị Nội dung  
       
    Hội nghị Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019  
    - Thời gian: 8h30.  
    - Thành phần:  
  Sở + Ban lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Sở;  
20/04/2018 + Phòng GDĐT: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách cấp THCS;  
GDĐT  
  + Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;  
     
    + Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc Sở;  
    - Địa điểm: Hội trường THPT Hà Nội-Amsterdam,đường Hoàng Minh Giám,  
    quận Cầu Giấy, Hà Nội.  
       
  Sở Phát hành “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019” và  
24/4/2018 cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT thành phố Hà Nội  
GDĐT  
  năm học 2018-2019” về các phòng GDĐT.  
     
       
    Tập huấn nhập dữ liệu tuyển sinh  
24/4/2018 Sở - Thời gian: 8h30.  
GDĐT - Thành phần: 01 CB phòng GDĐT phụ trách thi, 01 CB phụ trách dữ liệu TS.  
   
    - Địa điểm: Câu lạc bộ 23 Quang Trung.  
       
    Hoàn thành tính điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển (đối với các TS thi  
    chuyên).  
10/5/2018 CSGD    
Thu “Phiếu đăng ký dự tuyển  vào lớp 10 THPT năm 2018-2019” của học sinh  
     
    (HS); Thu và kiểm tra hồ sơ HS đăng ký dự xét tuyển thẳng của học sinh.  
       
10-12/5/2018 Phòng Tổ chức kiểm tra chéo giữa các CSGD về việc tính điểm THCS, điểm  cộng  
GDĐT thêm, điểm sơ tuyển của HS.  
   
       
11/5/2018 CSGD Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển của HS; Hồ sơ và danh sách HS đăng ký xét tuyển  
thẳng về phòng GDĐT.  
     
       
12-17/5/2018 Sở Kiểm tra việc tính điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển của HS tại các  
CSGD (do Thanh tra Sở thực hiện).  
GDĐT  
   
       


1
 
12/5- Phòng   Nhập dữ liệu tuyển sinh, in danh sách thí sinh chuyển về CSGD, kiểm tra, sửa
17/5/2018 GDĐT   chữa dữ liệu.
                   
  THPT                
15/5/2018 CLTCTC;   Nộp Sở: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 (bản chụp
THPT   có dấu nộp về hòm thư điện tử qlt-kdcl@hanoiedu.vn; 02 bản in có đóng dấu);
   
  NCL                
      HS xem danh sách dự tuyển tại các CSGD, thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài
  CSGD   xem tại phòng GDĐT. HS kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, điểm THCS, điểm
    cộng thêm, điểm sơ tuyển, nguyện vọng đăng ký… Nếu có sai sót đề nghị
     
      CSGD sửa chữa kịp thời.
               
18/5-     - Nộp báo cáo tổng hợp về điểm THCS, điểm cộng thêm và giải quyết khiếu nại
19/5/2018     (theo mẫu) cho Sở (Phòng GDPT) bằng văn bản và các file dữ liệu.
  Phòng   - Công bố điểm THCS và điểm cộng thêm.
    - Nộp Sở: Đơn và dữ liệu tuyển sinh; Hồ sơ (bản sao) và danh sách HS đủ điều
  GDĐT  
    kiện dự xét tuyển thẳng
     
      + Sáng 18/5 thu của các KVTS 7, 8, 9, 10, 11, 12.
      + Chiều 18/5 thu của các KVTS 1, 2, 3, 4, 5, 6.
             
  Sở   - Công bố số lượng HS dự tuyển vào từng trường THPT tại các phòng GDĐT,
19/5/2018   Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT (www.hanoi.edu.vn), Báo Hà Nội mới.
GDĐT  
                 
    - Gửi các trường THPT file mẫu nhập đăng ký các Điểm thi.
     
                   
  Trường                
Trước THCS,                
TT   Hoàn thành việc cấp mã học sinh (kèm mật khẩu) cho CMHS
20/5/2018  
GDNN-                
                 
  GDTX                
         
20/5/2018 Trường   Báo cáo danh sách các Điểm thi, số phòng thi theo từng Điểm thi (dự kiến) qua
THPT   hòm thư điện tử qlt-kdcl@hanoiedu.vn
   
             
20, 21/5/2018 Phòng   Nhận đơn và nhập dữ liệu thay đổi nguyện vọng dự tuyển của HS (không nhận
GDĐT   đơn thay đổi nguyện vọng chuyên).
   
                   
22/5/2018 Phòng   Nộp Sở đơn và dữ liệu thay đổi nguyện vọng dự tuyển của HS
GDĐT  
                 
         
      - Gửi file mẫu nhập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi cho
28/5/2018 Sở   các trường THPT, các Phòng GDĐT.
GDĐT   - Giao chỉ tiêu điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tuyển sinh cho các
   
      phòng GDĐT, trường THPT.
       
  Phòng   Nộp Sở:
    - File dữ liệu cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi qua hòm thư điện tử
  GDĐT,  
29/5/2018   qlt-kdcl@hanoiedu.vn  
trường  
    - Danh sách các thành viên của Hội đồng tuyển sinh trường để Sở ra Quyết định
  THPT  
    thành lập.
     
                   
 

2
 
28/5- Phòng - Nhận dữ liệu thí sinh ĐKDT để in Phiếu báo thi.  
- Nhận kết quả xét tuyển thẳng (tại phòng QLT-KĐCLGD).  
30/5/2018 GDĐT  
- In và giao Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT cho các CSGD.  
     
       
31/5/2018 Sở Công bố phương án tuyển sinh các trường THPT công lập TCTC và THPT  
GDĐT ngoài công lập trên cổng điện tử của Sở ( hanoi.edu.vn ).  
   
           
27/5- Sở Kiểm tra CSVC các Điểm thi.  
01/6/2018 GDĐT  
       
       
01/6/2018 CSGD Hoàn thành giao “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019” cho HS.  
       
    Hội nghị về coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT  
    - Thời gian: 8h30;  
    - Thành phần:  
    + Lãnh đạo phòng GDĐT;  
    + Hiệu trưởng các trường THPT công lập;  
    +  Trưởng  Điểm  thi  (theo  đề  xuất  của  trường  trong  Danh  sách  nộp  ngày  
    31/5/2018);      
    + Phó trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất của Điểm thi.  
  Sở - Địa điểm: Hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh  
  Giám, quận Cầu Giấy.  
04/6/2018 GDĐT  
- Giao Quyết định điều động coi thi, chấm thi.  
     
       
    Hội nghị về Thanh tra coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT  
    - Thời gian: 14h00;  
    - Thành phần: Cán bộ, giáo viên làm Thanh tra coi thi.  
    - Địa điểm: Hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh  
    Giám, quận Cầu Giấy.  
           
  Trường - Công bố QĐ điều động CB, GV tham gia kỳ thi.  
04/6/2018 THPT;  
       
Phòng - Trường THPT: Nhận và thông báo Danh sách thí sinh dự thi.  
   
  GDĐT        


 
    II . COI THI
     
    - 8h30: Họp Ban lãnh đạo Điểm thi.
05/6/2018 Điểm thi - Kiểm tra toàn bộ CSVC, các điều kiện đảm bảo an toàn của Điểm thi.
    - Nhận văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp,…
     
    - 7h30: Tổ chức học Quy chế thi cho thí sinh, thông báo Bảng ghi tên dự thi
  Điểm thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho Điểm thi.
  - 8h30: Họp toàn thể Điểm thi, tổ chức học Quy chế thi cho toàn thể Lãnh
   
06/6/2018   đạo, cán bộ coi thi, Giám sát viên, nhân viên phục vụ của Điểm thi.
   
  Sở GDĐT 10h30: Họp Trưởng Ban phách. Địa điểm: Phòng QLT-KĐCLGD.
   
     
 
3
 
    - 7h00: Tập trung thí sinh, Khai mạc kỳ thi.
  Sáng Điểm - 7h40: Trưởng Điểm thi mở gói bì đề thi môn  Ngữ văn
    thi - 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.  
    - 8h00: Bắt đầu tính giờ làm bài (Thời gian làm bài : 120 phút)
     
         
      - 13h45: Tập trung thí sinh.  
      - 14h10: Trưởng Điểm thi mở gói bì đề thi môn  Toán
    Điểm - 14h25: Phát đề thi cho thí sinh.  
    - 14h30: Bắt đầu tính giờ làm bài (Thời gian làm bài :120 phút)
    thi - 17h00: Họp tổng kết Điểm thi.  
       
      - 17h30: Trưởng Điểm thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm quy định (xem
      chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh).
  Chiều      
07/6/2018   Tại trường Bồi dưỡng CBGD (Từ 17h30)
   
    Ban Phách nhận:  
    Ban  
    1. Bài thi môn Ngữ văn;  
    phách  
    2. Bài thi môn Toán;  
      3. Hồ sơ của Điểm thi (Bảng ghi tên dự thi, Phiếu thu bài thi, các loại biên
      bản, các bì đề thi chưa sử dụng, các đề thừa). Tất cả đều phải niêm phong
      theo quy định.  
       
      - 7h15: Tập trung thí sinh tham dự tuyển sinh vào THPT chuyên.
      - 7h40: Trưởng Điểm thi mở gói bì đề thi môn  Ngoại ngữ
  Sáng Điểm - 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.  
  thi - 8h00: Bắt đầu tính giờ làm bài (Thời gian làm bài : 120 phút)
   
      - Từ 11h00 đến 12h00: Trưởng Điểm thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm
      quy định (xem chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh).
08/6/2018        
    - 13h45: Tập trung thí sinh  
       
  Chiều   - 14h10: Trưởng Điểm thi giao túi đề thi môn Ngữ văn, Toán, Tin, Sinh
  (thi các Điểm học, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật (môn thi thay thế).
  môn thi - 14h25: Phát đề thi cho thí sinh.  
  chuyên)   - 14h30: Giờ bắt đầu làm bài (Thời gian làm bài môn Ngữ văn, Toán, Tin,
      Sinh học: 150 phút; môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật: 120 phút).
         
      - 7h15: Tập trung thí sinh.  
      - 7h40: Trưởng Điểm thi giao túi đề thi môn  Vật lí, Hoá học, Tiếng Anh,
      Lịch sử, Địa lí.  
      - 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.  
  Sáng   - 8h00: Giờ bắt đầu làm bài (Thời gian làm bài môn Vật lí, Lịch sử, Địa lí :
    150 phút; môn Hoá học, Tiếng Anh: 120 phút).
09/6/2018 (thi các Điểm
môn thi - 11h30: Họp tổng kết Điểm thi  
  - 12h00: Trưởng Điểm thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm quy định (xem
  chuyên)  
    chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh).
     
      Ban Phách nhận:  
      + Bài thi môn chuyên (gói riêng bài theo từng môn chuyên).
      + Hồ sơ của Điểm thi (Bảng ghi tên dự thi, Phiếu thu bài thi, các loại biên
      bản, các đề thi chưa sử dụng, đề thừa): Pphải niêm phong đúng qui định.
         
 4
 
          - 7h15: Tập trung thí sinh  
            - 7h40: Trưởng điểm thi giao túi đề môn Toán bằng tiếng Anh  
      Điểm - 7h55: Phát đề cho thí sinh  
  Sáng   - 8h00: Giờ bắt đầu làm bài (60 phút)  
      thi     - 9h25: Trưởng điểm thi giao túi đề môn Vật lý bằng tiếng Anh  
             
            - 9h40: Phát đề cho thí sinh  
            - 9h45: Giờ bắt đầu làm bài (60 phút)  
10/06                
          - 13h45: Tập trung thí sinh  
             
            - 14h10: Trưởng điểm thi giao túi đề môn tiếng Anh  
            - 14h25: Phát đề cho thí sinh  
  Chiều   Điểm - 14h30: Giờ bắt đầu làm bài (60 phút)  
    thi     - 15h55: Trưởng điểm thi giao túi đề môn Hóa học bằng tiếng Anh  
           
            - 16h10: Phát đề cho thí sinh  
            - 16h15: Giờ bắt đầu làm bài (60 phút)  
            - 17h30: Nộp bài và hồ sơ tại điểm quy định  
                 
              III- CHẤM THI
             
          - 07/6: Tại trường Bồi dưỡng CBGD – Đường Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy
              + 14h00: Họp Ban phách, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;
              + 16h00-21h00: Nhận bài thi và hồ sơ thi.
07/6- Ban phách   - 08/6: + 9h30: Trưởng Ban phách nhận mã phách tại Hội đồng;
13/6/2018       + 10h30: Nhận bài thi và hồ sơ thi tại trường BDCBGD.
           
          - 09/6: 12h00 nhận bài thi và hồ sơ thi tại trường BDCBGD.
          - 10/6: 10h00 giao bài cho Ban chấm thi - đợt 1.
          - 12/6: 8h00 giao bài cho Ban chấm thi - đợt 2.
             
          - 8h00: Họp lãnh đạo Ban chấm thi (Trưởng ban, phó Trưởng ban phụ trách
10/6/2018 Sở GDĐT   CSVC, thư ký); chuyên viên phụ phách chấm bộ môn; Tổ trưởng thanh tra chấm
  thi (Phòng HT 23 Quang Trung).
         
          -10h00: Họp Phó TB nhập điểm, tổ trưởng nhập điểm (Phòng HT 23 QT).
           
  Ban chấm thi   - 10/6: + 9h00: Họp Lãnh đạo Ban chấm thi, lãnh đạo Thanh tra chấm, Ủy viên
    chỉ đạo chấm bộ môn
  làm việc       + 10h00: Nhận bài thi.
  (Môn Văn tại      
        + 10h30: Phổ biến hướng dẫn chấm gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban,
  trường      
    Tổ trưởng, Thanh tra  chấm thi, Uỷ viên chỉ đạo chấm.
  THPTChu  
        + 14h00: Toàn thể Ban chấm thi học tập quy chế.
  Văn An;      
  -------------------------       + 14h30: Học biểu điểm, chấm thử.
10/6- Môn Toán tại   - 14/6 : Tổ máy tính bắt đầu nhập điểm.
trường THPT  
21/6/2018 Phan Đình   - 14/6 (15h30): Họp giao ban chấm thi lần 1 (Trưởng ban, Tổ trưởng thanh tra
    chấm, Uỷ viên chỉ đạo chấm bộ môn) tại trường THPT Chu Văn An.
  Phùng;  
    - 16/6 (8h30): Họp giao ban chấm thi lần 2 (Trưởng ban, Tổ trưởng thanh tra
  ---------    
  Môn NN và   chấm, Uỷ viên chỉ đạo chấm bộ môn) tại trường THPT Chu Văn An.
  các môn   - 19/6: Khớp phách ngẫu nhiên 20%;
  chuyên tại   - 21/6: Sơ kết chấm ở tổ và toàn Ban. Bàn giao cho Sở toàn bộ hồ sơ của Ban.
  trường THPT  
    Chú ý: Trong thời gian chấm thi, Trưởng Ban chấm phải báo cáo kết quả chấm
  Việt Đức)          
    thi về Sở (qua Phòng QLT-KĐCLGD) vào 17h00 hàng ngày.
         
                 
 

5
 
THPT chuyên
Hà Nội-
18/6/2018 Amterdam và Phỏng vấn thí sinh dự tuyển học chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT Chu
Văn An


 
        IV- XÉT TUYỂN  
           
  Sở Công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Sổ  
23/6/2018 liên lạc điện tử (www. http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn), Cổng thông tin điện tử  
GDĐT  
  của báo Hà Nội mới và hệ thống hỗ trợ 1080.  
     
           
23/6- CSGD Nhận đơn phúc khảo của HS, nộp đơn phúc khảo và Danh sách HS phúc khảo về  
29/6/2018 phòng GDĐT.  
   
           
26/6- Phòng 8h00: Nhận Dữ liệu điểm xét tuyển, in “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10  
27/6/2018 GDĐT THPT năm học 2018-2019” giao cho CSGD.  
           
27/6- Phòng Nhập danh sách phúc khảo và nộp Sở GDĐT dữ liệu HS phúc khảo.  
29/6/2018 GDĐT  
       
26/6- CSGD Trả hồ sơ và “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019”  
28/6/2018 cho HS.  
   
           
  Sở 14h00: Tập huấn “Lập danh sách xét tuyển và trúng tuyển”; Giao kết quả điểm xét  
  tuyển cho các trường THPT CL (Bảng ghi điểm thi theo phòng/Điểm thi); Giao  
  GDĐT  
  đĩa dữ liệu kết quả thi (HT 23 Quang Trung)  
     
28/6/2018          
Trường        
         
  THPT Công bố điểm xét tuyển tại trường nguyện vọng 1 và nguyện vọng 1 chuyên.  
  (CLvà  
         
  chuyên)        
        Họp xét duyệt Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT  
    - Thành phần: Hiệu trưởng các trường THPT CL.  
    - Địa điểm: Phòng Hội trường tầng 1, 23 Quang Trung.  
    - Thời gian:  
28/6- Sở + Ngày 28/6 (8h30): Duyệt điểm chuẩn vào các lớp chuyên.  
       
+ Ngày 29/6: Duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên các trường THPT CL  
29/6/2018 GDĐT  
       
như sau:  
     
      § 7h30 - 9h30: KVTS 10, 11, 12;  
      § 9h45 - 11h45: KVTS 7, 8, 9;  
      § 13h30-15h30: KVTS 4, 5, 6;  
      § 15h45-17h45: KVTS 1, 2, 3.  
29/6/2018 Sở Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên.  
GD&ĐT  
           
29/6- Trường        
THPT Nhận hồ sơ của HS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên  
01/7/2018  
chuyên        
         
           
30/6/2018 Sở Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập.  
GD&ĐT  
           
 


6
 
01/7- Trường Nhận hồ sơ của HS trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập (kể cả đối tượng tuyển  
03/7/2018 THPT CL thẳng)  
       
  Trường - 8h30: họp Hiệu trưởng trường chuyên Hà Nội-Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ,  
02/7/2018 THPT Chu Văn An và Sơn Tây tại phòng HT, 23 Quang Trung;  
   
  chuyên - Nhận hồ sơ tuyển bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu) từ ngày 03/7 đến ngày 04/7/2018.  
       
  Trường - Ngày 04/7: tại Câu lạc bộ, 23 Quang Trung  
04/7- + 8h00 họp Hiệu trưởng các trường THPT CL thuộc KVTS 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
06/7/2018 THPT + 14h00 họp Hiệu trưởng các trường THPT CL thuộc KVTS 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
CL  
  - Nhận hồ sơ tuyển bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu) từ ngày 05/7 đến 06/7/2018.  
     
       
01/7- Trường    
THPT Nhận hồ sơ của HS trúng tuyển.  
08/7/2018  
NCL    
     
       
09/7/2018 Phòng Nhận kết quả phúc khảo tại Sở.  
GDĐT  
     
09/7/2018 CSGD Thông báo kết quả phúc khảo cho HS.  
       
    Nộp Sở:  
  Trường - Danh sách HS trúng tuyển.  
12/7- - Đĩa dữ liệu kết quả trúng tuyển.  
13/7/2018 THPT - Thời gian:  
CL  
  + Ngày 12/7: Thu của các trường thuộc KVTS 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
     
    + Ngày 13/7: Thu của các trường thuộc KVTS 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
       
  Trường Nộp Sở:  
  - Danh sách HS trúng tuyển và biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh.  
16/7- THPT - Đĩa dữ liệu kết quả trúng tuyển.  
CL  
17/7//2018 - Thời gian:  
TCTC,  
  + Ngày 16/7: Thu của các trường thuộc KVTS 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
  NCL  
  + Ngày 17/7: Thu của các trường thuộc KVTS 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
     
       
    Nộp Sở:  
    - Danh sách HS trúng tuyển và biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh.  
18/7- TT - Đĩa dữ liệu kết quả trúng tuyển.  
GDNN- - Thời gian:  
20/7/2018  
GDTX + Ngày 18/7: Thu của các trung tâm thuộc KVTS 1, 2, 3, 4.  
   
    + Ngày 19/7: Thu của các trung tâm thuộc KVTS 5, 6, 7, 8.  
    + Ngày 20/7: Thu của các trung tâm thuộc KVTS 9, 10, 11, 12.  
       
    ------------------------------------  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây