Sơ đồ site Hỏi đáp Liên hệ
Bây giờ là : 14:15 ICT Thứ ba, 22/07/2014
Chào mừng các bạn ghé thăm WebSite của phòng GD-ĐT quận Hà Đông - Xin chúc các bạn có nhiều thông tin bổ ích

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Thứ tư - 19/02/2014 16:33
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoạt động công tác văn thư, lưu trữ đối với các trường trên địa bàn quận, tạo bước chuyển biến, đưa công tác văn thư, lưu trữ của ngành giáo dục quận Hà Đông đi vào nề nếp và thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
KẾ HOẠCH
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2014
 
          Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 12/2/2014 của UBND quận về công tác văn thư, lưu trữ năm 2014; phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn thư, lưu trữ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
            Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị trường học về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ.
2. Yêu cầu
 Tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoạt động công tác văn thư, lưu trữ đối với các trường trên địa bàn quận, tạo bước chuyển biến, đưa công tác văn thư, lưu trữ của ngành giáo dục quận Hà Đông đi vào nề nếp và thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
 
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
1. Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
          a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ.;
          b) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động văn thư, công tác lưu trữ, nâng cao giá trị tài liệu lưu trữ (trang bị máy vi tính, sử dụng phần mềm quản lý công tác văn thư, lưu trữ);
          c) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định đảm bảo tính chính xác, khoa học;
          d) Tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với các trường, có kế hoạch kiểm tra cụ thể.
            Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tập trung vào các vấn đề sau:
          + Triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác văn thư, lưu trữ;
          + Ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013;
          + Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định của pháp luật;
          + Công tác soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản đi;
          + Công tác tiếp nhận, quản lý văn bản đến;
          + Công tác lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ;
          + Công tác lưu trữ, bảo quản tài liệu lưu trữ;
          + Bố trí phòng kho lưu trữ (khu vực lưu trữ) và các trang thiết bị bảo quản tài liệu đảm bảo an toàn tài liệu lưu trữ;
          + Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.
 
2. Hoạt động nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ
          Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật tổ chức, triển khai thực hiện quy định về công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:
          - Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hệ thống văn bản về văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước:
          - Thực hiện công tác soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản đi; công tác tiếp nhận, quản lý văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo qui định của pháp luật;
          + Quy trình soạn thảo văn bản; các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (theo thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011) của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính).
          + Quy định về quản lý văn bản đi, văn bản đến (theo hướng dẫn tại công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2006 của Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn đăng ký văn bản đi, văn bản đến).
          + Thời hạn bảo quản tài liệu: Thực hiện theo Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 3/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các đơn vị.
          - Tổ chức thực hiện Kế hoạch thu thập, chỉnh lý, xử lý tài liệu tồn đọng và giao nộp tài liệu vào lưu trữ theo quy định của pháp luật.
          - Thực hiện việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị: Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xác định giá trị tài liệu và đề nghị UBND ra quyết định việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị, bảo quản hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị theo qui định;
          - Phấn đấu 100% các đơn vị có bố trí phòng kho lưu trữ tài liệu để bảo đảm an toàn, lâu dài tài liệu có giá trị, phục vụ thuận tiện cho công tác khai thác, sử dụng bảo quản tài liệu;
          - Thường xuyên kiểm tra và thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, bố trí trang thiết bị, phương tiện thiết yếu để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu như: bình chữa cháy; máy điều hòa không khí, máy hút ẩm, hệ thống thông gió, phòng chống mối mọt, giá, hộp, cặp tài liệu, bìa hồ sơ…; thường xuyên thực hiện chế độ vệ sinh kho.
          - Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo định kỳ hàng quí và đột xuất theo yêu cầu.
 
3. Công tác tổ chức, cán bộ
          - Căn cứ khối lượng công việc của đơn vị để bố trí cán bộ, viên chức có đủ năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ hành chính-văn phòng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ.
          - Cử cán bộ phụ trách tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ do các phòng ban tổ chức.
          - Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ phụ cấp độc hại theo hệ số và hiện vật cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ chuyên trách theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông
          - Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ văn bản.
          - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ.
          - Thực hiện công tác thi đua khen thưởng về văn thư, lưu trữ.
          - Tổng hợp báo cáo UBND quận tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ.
         
2. Các trường mầm non, tiểu học, THCS
Hiệu trưởng các trường căn cứ Kế hoạch này, tình hình thực tế của mỗi đơn vị chủ động xõy dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ và gửi Kế hoạch có dấu đỏ về phòng Giáo dục chậm nhất vào ngày 20/3/2014
Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh về phòng giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND quận, cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời.

Tác giả bài viết: Đỗ Tuấn An

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video giáo dục

Tin mới

Thành viên đăng nhập

Hỗ trợ kĩ thuật

Kĩ thuật

Name Đỗ Tuấn An
Phone 0979 100 345
Phone tuananpgd@gmail.com