Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

Thông báo Tiến hành thanh tra chuyên ngành trường mầm non Kiến Hưng

Thứ năm - 12/11/2015 22:02

Thông báo Tiến hành thanh tra chuyên ngành trường mầm non Kiến Hưng

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

ĐOÀN THANH TRA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Tiến hành thanh tra chuyên ngành trường mầm non Kiến Hưng

         phòng GD&ĐT Quận Hà Đông

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định thanh tra số 980/QĐ-TTr ngày 05 tháng 11 năm  2015 của Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thanh tra triển khai một số hoạt động dạy và học năm học 2015 - 2016, Đoàn Thanh tra lập kế hoạch thanh tra như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra chuyên ngành bậc học mầm non.

- Đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, công tác mua sắm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học, hồ sơ sổ sách phục vụ chuyên môn và quản lý các hoạt động trong trường Mầm non.

2. Yêu cầu:

Công tác thanh tra, đánh giá phải được thực hiện công khai, chính xác, thẳng thắn, công bằng trên tinh thần xây dựng, giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhận thức đúng đắn những việc đã làm được và có hướng sửa chữa những thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả công tác quản lý trường học. Tránh căng thẳng, áp đặt, gây khó khăn cho cơ sở.

II. Nội dung thanh tra:

1. Nội dung:

- Thực hiện qui chế chuyên môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

- Công tác mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục.

- Sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

2. Thời gian thực hiện: 02 ngày từ ngày 25/11/2015 đến hết ngày 26/11/2015.

3. Đối tượng thanh tra: Trường MN Kiến Hưng.

4. Địa điểm tiến hành thanh tra: Tại trường MN Kiến Hưng - Khu Đa Sỹ phường Kiến Hưng quận Hà Đông.

III. Phương pháp tiến hành thanh tra:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra.

- Đoàn thanh tra họp và phân công cụ thể cho từng thành viên.

- Nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

- Làm việc trực tiếp tại đơn vị được thanh tra để kiểm tra, xác minh:

+ Mỗi thành viên Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra theo nội dung đã được phân công, ghi biên bản kiểm tra;

+ Trước khi kết thúc, Đoàn thanh tra họp, trao đổi, thống nhất giữa các thành viên.

+ Đoàn thanh tra họp với lãnh đạo đơn vị và các thành viên có liên quan của đơn vị. Thành viên Đoàn thanh tra thông qua biên bản. Phát biểu của đơn vị được thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra kết luận và tuyên bố kết thúc thanh tra tại nơi thanh tra. Thư ký lập biên bản cuộc họp theo mẫu.

- Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra: Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và trình với Chánh thanh tra Sở sau khi kết thúc thanh tra 7 ngày.

IV. Tổ chức thực hiện:

- Thời hạn thực hiện thanh tra: 02 ngày.

- Thanh tra việc thực hiện các nội dung tại cơ sở giáo dục (có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể)

- Chế độ thông tin, báo cáo:

+ Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm lập biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả thanh tra theo yêu cầu của Trưởng Đoàn thanh tra. Họp đoàn thông qua dự thảo báo cáo kết quả thanh tra.

+ Thông báo biên bản kết quả thanh tra với lãnh đạo.

+ Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của Chánh thanh tra.

- Điều kiện đảm bảo cho cuộc thanh tra: Được hưởng theo qui định tài chính hiện hành.

Hà Đông, ngày      tháng     năm 2015

PHÊ DUYỆT CỦA CHÁNH THANH TRA

                 (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐOÀN THANH TRA

(đính kèm kế hoạch thanh tra chuyên ngành trường mầm non Kiến Hưng)

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Đường Thị Lệ

Phó trưởng đoàn – Nhóm trưởng

- Phân công các thành viên trong đoàn.

- Phụ trách chung

- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học.

- Dự giờ 01 giáo viên

 

2

Lương Thị Hồng Linh

Thư ký

- Xây dựng kế hoạch thanh tra

- Theo dõi hoạt động của đoàn để ghi nhật ký thanh tra.

- Kiểm tra tra hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dự giờ 01 giáo viên và hoàn thiện biên bản.

 

3

Hồ Thanh Huyền

Thành viên

- Ghi biên bản công bố quyết định thanh tra.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về nuôi dưỡng.

- Dự giờ 01 giáo viên và hoàn thiện biên bản.

 

4

Nguyễn Thị Thảo

Thành viên

- Kiểm tra và ghi biên bản thanh tra hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dự giờ 01 giáo viên và hoàn thiện biên bản.

 

5

Đỗ Thị Vượng

Thành viên

- Kiểm tra và ghi biên bản thanh tra công tác quản lý, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học.

- Dự giờ 01 giáo viên và hoàn thiện biên bản.

 

6

Phạm Thị Hoa

Thành viên

- Kiểm tra và ghi biên bản thanh tra công tác thực hiện quy chế chuyên môn về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của cơ sở MN.

- Dự giờ 02 giáo viên và hoàn thiện biên bản.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây