Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS

pgdhadong | 16.04.2018

Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS

Trả lời

pgdhadong  -  pgd-hadong@hanoiedu.vn | 16.04.2018 00:36

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU 
Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Quách Thị Lan Hương Phạm Thị Hòa Vũ Ngọc Phụng
Chữ ký
 
   
Chức vụ  Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phó Chủ tịch
UBND quận
Chủ tịch
UBND quận

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành
Giảm thời gian giải quyết TTHC Phần 5: Nội dung quy trình Giảm thời gian giải quyết TTHC từ 15 ngày xuống còn 14 ngày (mục 5.4 và mục 5.7)
01
 
Bổ sung văn bản pháp lý Phần 5.8: Cơ sở pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP  ngày 21/4/2017  của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.
02
 
         
         
         
         
 1. MỤC ĐÍCH
Tiếp nhận hồ sơ, quy định trình tự giải quyết thủ tục cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường THCS gồm quy định về thành phần hồ sơ, trách nhiệm thực hiện, trình tự và thời gian giải quyết
 1.  PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với hoạt động cấp giấy phép cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường THCS.
Cán bộ, công chức thuộc Phòng Giáo dục-Đào tạo, bộ phận liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.
 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 • UBND: Ủy ban nhân dân
 • TTHC: Thủ tục hành chính
 • PGD-ĐT: Phòng Giáo dục-Đào tạo 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  * Đối với người học thêm:
Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; trong đơn phải có xác nhận trực tiếp việc đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ.
* Đối với người dạy thêm:
Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn xin dạy thêm gửi nhà trường; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như sau:
1. Đạt trình độ chuẩn đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.
2. Có đủ sức khoẻ.
3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.
4. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.
- Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch UBND xã xác nhận các nội dung: Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác; Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).
* Đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:
1. Đạt trình độ chuẩn đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.
2. Có đủ sức khỏe.
3. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.
* Cơ sở vật chất:
 + Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:
+ Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn. 
+ Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.
+ Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.
+ Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của BYT
+ Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  + Tờ trình xin cấp giấy phép, gia hạn tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường THCS; x  
  + Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu theo  quy định; x  
  + Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm. x  
5.3 Số lượng hồ sơ
  02 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  14 ngày làm việc
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Một cửa 01 ngày Văn bản cho ý kiến
B2 Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ qua Phòng GD&ĐT thẩm định, Chuyên viên thụ lý hồ sơ 10 ngày Tờ trình
Hồ sơ trình
B3 Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Phòng GD&ĐT
 
B4 Hoàn thiện các văn bản và trình Trưởng phòng GD&ĐT ký Phòng GD&ĐT
 
01  ngày Quyết định hành chính
B5 Lãnh đạo PGD&ĐT xem xét, quyết định Phòng GD&ĐT
 
01  ngày Quyết định hành chính
B5  Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận
Lưu hồ sơ theo dõi
Một cửa
 
01  ngày
 
Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT  ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về dạy thêm, học thêm ;
- Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/ 2013 của UBND thành phố qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn thực hiện về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Văn bản số 2883/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26/7/2016 của của Sở GD&ĐT Hà Nội về thực hiện các quy định dạy thêm học thêm;
- Công văn số 1516/UBND-GD&ĐT ngày 03/8/2016 của UBND quận Hà Đông về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn quận;
- Hướng dẫn số 745/HD-PGD&ĐT ngày 12/8/2016 của phòng GD&ĐT Hà Đông về hướng dẫn thực hiện về dạy thêm, học thêm trên địa bàn quận Hà Đông.
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP  ngày 21/4/2017  của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.
             
6. BIỂU MẪU
  Tên Biểu mẫu
 1.  
Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính  
 1.  
Giấy biên nhận
7. HỒ SƠ LƯU
  Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau
TT Hồ sơ lưu (bản sao)
 1.  
Thành phần hồ sơ theo mục 5.2
 1.  
Kết quả thực hiện thủ tục
 1.  
Giấy biên nhận
 1.  
Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính (bản cứng hoặc file mềm)
Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục-Đào tạo và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Thông tin tư vấn khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây