Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

 Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 246/KH-UBND 28/11/2019 Chuẩn bị các điều kiện về CSVC, đội ngũ để tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới năm 2018
2 1192/KH-PGD&ĐT 15/10/2019 Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngành GD&ĐT Hà Nội theo Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tăng cường tổ chức, đổi mới các hoạt động tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục. Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.
3 67/PGD&ĐT 16/01/2019 Triển khai các văn bản cấp trên nhằm quán triệt thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.
4 18 /KH-PGDĐT 07/01/2019 Tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lãnh đạo các nhà trường và cán bộ làm công tác chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về PCCC. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường.
5 1085 /KH-PGDĐT 23/09/2019 Căn cứ Hướng dẫn số 3929/SGD&ĐT-GDTH ngày 10/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019- 2020; Căn cứ tình hình thực tế Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 đối với cấp học Tiểu học
6 1179 /PGD&ĐT 14/10/2019 Căn cứ công văn số: 4069/SGDĐT-VP ngày 17/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2019-2020. Nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học, góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Xây dựng chính quyền điện tử, mô hình giáo dục điện tử. Tập trung xây dựng khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu điện tử của ngành GDĐT tại địa chỉ https://pgdhadong.edu.vn/
7 244/KH-UBND 17/10/2019 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử PINO cho cấp tiểu học và THCS. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời tại các nhà trường.
8 3739 /KHLT-SGDĐT-CĐN 28/08/2019 Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019), 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội. Sở GDĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô” chào mừng 65 năm thành lập ngành GDĐT Hà Nội (Hội diễn)
9 612/KH-PGD&ĐT 29/05/2019 Thực hiện Kế hoạch số 1649/KH-SGDĐT ngày 04/05/2019 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội về tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” của ngành GDĐT Hà Nội; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông về việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận Hà Đông. Phòng Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” của ngành GD&ĐT quận Hà Đông
10 Số: 954 /KH-PGD&ĐT 22/09/2018 Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”. Nâng cao đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn hóa - nghệ thuật cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục.
11 Số: 983/PGD&ĐT 22/09/2018 Phổ biến nội dung và tinh thần chỉ đạo của các cấp quản lý, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC năm học 2018-2019 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong việc thực hiện; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện QCDC trong các nhà trường năm học 2018-2019
12 Số: 288/KH-PGD&ĐT 26/03/2018 1. Nhằm khơi dậy, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô và đất nước; đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lao động sản xuất trên các lĩnh vực, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2018, thiết thực kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 132 năm ngày Quốc tế lao động
13 Số:296/KH-PGD&ĐT 26/03/2018 Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “dạy tốt-học tốt ” trong các trường Tiểu học quận Hà Đông; Thông qua các sân chơi trí tuệ giúp cho học sinh được hoạt động giao lưu trải nghiệm, phát triển kỹ năng tương tác, hoạt động nhóm của học sinh
14 Số:266 /KH-PGD&ĐT 22/03/2018 Nhằm nNâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về nguy cơ của tội phạm mua bán người để cán bộ, giáo viên, học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
15 Số:284/KH-PGD&ĐT 22/03/2018 Tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong từng nhà trường tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa. Học sinh được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực
16 Số 810 /SGDĐT-CTTT 16/03/2018 Tăng cường phòng, chống các bệnh do muỗi truyền: các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế và Công văn số 1065/SGDĐT-CTTT ngày 13/4/2017 về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường phòng, chống các bệnh do muỗi truyền
17 Số:100 /PGD&ĐT 08/03/2018 Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của phường tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh những quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
18 Số:93/KH-PGD&ĐT 08/03/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018 trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục quận Hà Đông năm 2018
19 Số:38 /KH-PGD&ĐT 08/03/2018 Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa. Giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực tự cường, niềm tự hào dân tộc vẻ vang; cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
20 Số:95/KH-PGD&ĐT 08/03/2018 Để đảm bảo thực hiện tốt Chương trình với mục tiêu xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị phát triển và đảm bảo an toàn giao thông, giảm mạnh các điểm ùn tắc giao thông
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây