Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Hà Đông năm 2019

Thứ hai - 21/10/2019 20:32

Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Hà Đông năm 2019

Nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số:  98 /KH-PGD&ĐT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Đông, ngày 28 tháng 01 năm 2019
NAM
                                                          
                                                 KẾ HOẠCH
              Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc
                          giao thông trên địa bàn quận Hà Đông năm 2019
          
Thực hiện kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08/ 01/ 2019 của UBND quận Hà Đông về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Hà Đông năm 2019.
          Để đảm bảo thực hiện tốt Chương trình với mục tiêu xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị phát triển và đảm bảo an toàn giao thông, giảm mạnh các điểm ùn tắc giao thông. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận.
- Tạo được sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ngành có liên quan trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi tham gia giao thông; từng bước xây dựng văn hóa giao thông; tạo được sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc thực hiện Luật giao thông, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quận, trên tình thần “Nâng cao, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
- Thúc đẩy sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của hệ thống chính trị, phân định trách nhiệm cụ thể của các cấp chính quyền, các đơn vị có liên quan trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn, tắc giao thông trên địa bàn, nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
- Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn, tắc giao thông phục vụ cho sinh hoạt, đi lại hàng ngày của nhân dân trên địa bàn Thành phố; nhất là trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn Thành phố trong năm 2019.
          II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục đôn đốc, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm Chương trình 04-CTr/QU của Quận ủy Hà Đông; Chỉ thị 08-CT/UBND của Thành ủy. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình số 06-CTr/TU; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND Thành phố; Kế hoạch số 47-KH/QU ngày 05/8/2016 của Quận ủy Hà Đông; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 05/10/2016 của UBND quận; Kế hoạch số 213/KH-PGD&ĐT ngày 21/3/2016 của Phòng GD&ĐT về Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, giai đoạn 2016-2020 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền nội dung Chương trình, Kế hoạch trên hệ thống phát thanh của nhà trường.
2. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị.
- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống “văn hóa giao thông” và “văn minh đô thị”, trọng tâm tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn đối với đối tượng trẻ em, học sinh theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2019; “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.
- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe buýt, xe buýt nhanh BRT,…) khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường; tập trung giáo dục các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh các cấp học; kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin giữa lực lượng CSGT với nhà trường và gia đình để quản lý, giáo dục các trường hợp học sinh vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về giao thông thông qua hệ thống phát thanh của nhà trường, các buổi sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về giao thông,…
- Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt tại các địa phương có tuyến đường sắt đi qua.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Hà Đông năm 2019.
- Chỉ đạo các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận nâng cao chất lượng dạy và học Luật giao thông.
- Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận phối hợp với chính quyền địa phương ký kết hợp đồng trách nhiệm phân công lực lượng giữ gìn an ninh trật tự trước cổng trường, duy trì các buổi sinh hoạt đầu tuần giữa giáo viên với học sinh và thực hiện chương trình ngoại khóa, lồng ghép giảng dạy Luật giao thông trong môn giáo dục công dân. Tích cực vận động, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh chấp hành Luật giao thông, không sử dụng xe gắn máy đến trường khi chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe.
- Chỉ đạo các nhà trường quản lý chặt chẽ học sinh trong việc chấp hành luật về trật tự an toàn giao thông; đưa thông tin liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ,…
2. Các trường mầm non, tiểu học, THCS và các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hà Đông.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Hà Đông năm 2019.
- Nâng cao chất lượng dạy và học Luật giao thông cho học sinh bậc tiểu học, THCS.
- Ban giám hiệu các nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương ký kết hợp đồng trách nhiệm phân công lực lượng giữ gìn an ninh trật tự trước cổng trường, duy trì các buổi sinh hoạt đầu tuần giữa giáo viên với học sinh và thực hiện chương trình ngoại khóa, lồng ghép giảng dạy Luật giao thông trong môn giáo dục công dân. Tích cực vận động giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành Luật giao thông không sử dụng xe gắn máy đến trường khi chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe.
- Quản lý chặt chẽ học sinh trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đưa thông tin liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ,...
          Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Hà Đông năm 2019.  Phòng GD&ĐT yêu cầu các ông, bà Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- UBND quận; (để b/c)
- Lãnh đạo; CV-PGD&ĐT;
- Các trường MN, TH, THCS;  (để t/h)
- Các cơ sở giáo dục;
- Lưu: VT.                                                                         
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                              (đã ký)


Bạch Ngọc Lợi

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây