Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

Tuyên truyền phòng ngừa bạo lực học đường

Thứ hai - 21/10/2019 20:53

Tuyên truyền phòng ngừa bạo lực học đường

Phòng GD&ĐT hướng dẫn các nhà trường thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại bạo lực học đường, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 -2020, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         Số: 97/PGD&ĐT
v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch
phòng ngừa bạo lực học đường
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Đông, ngày  28 tháng 01 năm 2019
 

                                 Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS.
                            
          Thực hiện Công văn số 62/SGDĐT-CTTT ngày 07/01/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường.
  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đề nghị ông, bà Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS căn cứ vào Kế hoạch số 585/KH-SGDĐT ngày 28/02/2018 của Sở GDĐT; Kế hoạch 284/KH-PGD&ĐT ngày 21/3/2018 của Phòng GD&ĐT về thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại bạo lực học đường; Kế hoạch số 4001/KH-SGDĐT ngày 25/10/2016 của Sở GDĐT Hà Nội; Kế hoạch 1111/KH-PGD&ĐT ngày 01/11/2016 của Phòng GD&ĐT Hà Đông về tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 -2020; Hướng dẫn số 344/SGDĐT-CTTT ngày 15/02/2017 của Sở GDĐT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học, thực hiện tốt những nội dung sau:
          1. Khảo sát, đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp phòng ngừa các nguy cơ xảy ra bạo lực học đường
          1.1. Khảo sát, đánh giá tình hình
-Thành lập các nhóm khảo sát do lãnh đạo nhà trường làm trưởng nhóm.
- Thời gian khảo sát, đánh giá: Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ.
- Đối tượng khảo sát, đánh giá: Học sinh đang học tập tại nhà trường.
- Nội dung khảo sát, đánh giá, nắm thông tin, chia nhóm học sinh theo:
+ Kết quả học tập;
+ Hạnh kiểm;
+ Có nguy cơ bị bạo lực hoặc nguy cơ gây ra bạo lực (do có đặc điểm đặc biệt, bị kỳ thị ...);
+ Hoàn cảnh gia đình (mồ côi, cha mẹ ly hôn, cha mẹ đi làm ăn xa, cha mẹ đang trong thời gian thi hành án hoặc cải tạo không giam giữ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế...);
+ Thường xuyên sử dụng mạng xã hội, sử dụng điện thoại thông minh;
+ Các yếu tố khó khăn khác đối với học sinh.
- Tổng hợp, báo cáo
+ Tổng hợp kết quả khảo sát các nhóm học sinh theo lớp, khối và toàn trường.
+ Báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất các biện pháp phòng ngừa.
1.2. Xây dựng kế hoạch
Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát toàn trường, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo, tổ chức xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường theo học kỳ hoặc năm học gồm:
- Mục đích, yêu cầu.
- Nhiệm vụ, giải pháp.
- Tổ chức thực hiện.
1.3. Xây dựng Quy chế phối hợp
Xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân ngoài nhà trường để thực hiện kế hoạch
- Mục đích, yêu cầu.
- Nguyên tắc, nội dung phối hợp.
- Phân công nhiệm vụ thực hiện.
          Các nhà trường chủ động phối hợp ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an địa phương và các cơ quan, đoàn thể của địa phương căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; những văn bản chỉ đạo của Ngành về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường, các nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai phương án xử lý các tình huống bạo lực học đường, bao gồm:
          2. Tình huống bạo lực học đường từ ngoài xâm nhập vào trường học
          - Thông tin: Mọi thành viên trong nhà trường, khi phát hiện có đối tượng từ bên ngoài xâm nhập trái phép vào trường học đều có trách nhiệm báo tin ngay cho bộ phận bảo vệ (hoặc cán bộ phụ trách an ninh, giáo viên, lãnh đạo nhà trường).
          - Bảo vệ (hoặc người được Hiệu trưởng phân công) sau khi nhận tin báo có trách nhiệm báo cáo ngay với Hiệu trưởng và liên hệ với cơ quan công an, nhân viên công tác xã hội địa phương, tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ.
          - Các thành viên trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công bằng mọi biện pháp bảo vệ an toàn cho học sinh và cô lập, khống chế đối tượng gây ra bạo lực.
          - Nhân viên y tế (hoặc phụ trách y tế) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).
          - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên xin ý kiến giải quyết.
          - Phối hợp với chính quyền địa phương, công an và nhân viên công tác xã hội xử lý triệt để vụ việc.
          3. Tình huống bạo lực học đường xảy ra trong trường học
          3.1.Tình huống bạo lực học đường từ cán bộ, giáo viên, nhân viên
          - Thông tin: Mọi tổ chức trong nhà trường, có trách nhiệm tiếp nhận thông tin và báo cáo ngay với Hiệu trưởng nhà trường để xử lý đối với các hành vi bạo lực học đường do nhà giáo, nhân viên, người lao động trong nhà trường gây ra.
          - Các thành viên trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công  bằng mọi biện pháp cô lập, khống chế đối tượng gây ra bạo lực.
          - Nhân viên y tế (hoặc phụ trách y tế) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sơ, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).
          - Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xác minh, mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp xử lý vụ việc.
          - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên xin ý kiến giải quyết.
          3.2. Tình huống bạo lực học đường từ học sinh
          - Thông tin: Mọi thành viên trong nhà trường khi phát hiện có hành vi bạo lực học đường trong trường học do học sinh gây ra đều có trách nhiệm báo tin ngay cho bộ phận bảo vệ (hoặc cán bộ phụ trách an ninh, giáo viên) và Hiệu trưởng nhà trường.
          - Bảo vệ (hoặc người được Hiệu trưởng phân công) nhà trường có trách nhiệm liên hệ ngay với cơ quan công an, nhân viên công tác xã hội địa phương, tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ.
          - Các thành viên trong trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công bằng mọi biện pháp cô lập, khống chế đối tượng gây ra bạo lực.
          - Nhân viên y tế (hoặc phụ trách y tế) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).
          - Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm liên hệ với gia đình học sinh để kịp thời phối hợp xử lý.
          - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên.
          - Phối hợp với chính quyền địa phương, công an và nhân viên công tác xã hội xử lý triệt để vụ việc.
          4. Tình huống bạo lực từ học sinh của nhà trường gây ra ở ngoài trường học
          - Tiếp nhận thông tin: Mọi tổ chức, cá nhân trong nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận và báo cáo ngay với Hiệu trưởng nhà trường để phối hợp xử lý đối với các hành vi bạo lực học đường của học sinh trong nhà trường gây ra ở ngoài trường học.
          - Hiệu trưởng nhà trường xác minh thông tin và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm liên hệ với gia đình học sinh để cùng phối hợp xử lý.
          - Phối hợp với chính quyền địa phương, công an, nhân viên công tác xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để cùng xử lý vụ việc.
          5. Các tình huống khác
          Nhà trường căn cứ tình hình cụ thể, xây dựng kịch bản cho các tình huống cụ thể nhằm bảo đảm luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống bạo lực, ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực học đường và hạn chế tối đa hậu quả do bạo lực gây ra.
          Hằng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá công tác phòng, chống bạo lực học đường. Khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân triển khai tốt, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường; nhân rộng các mô hình làm tốt, hiệu quả để các đơn vị khác học tập, tham khảo, báo cáo cùng tổng kết năm học về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận chuyên môn cấp học.
          Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ đồng chí Huy, số điện thoại: 0965186848; Email: huypgdhadong@gmail.com./.        
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDĐT; (để b/c)
- Lãnh đạo; CV-PGD&ĐT;
- Lưu: VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRUỔNG PHÒNG

(đã ký)


Bạch Ngọc Lợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây