Đơn vị trực thuộc PGD
Kho học liệu
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC

Phòng GDĐT công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2023

Phòng GDĐT công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2023

 •   21/06/2023 12:04:00 PM
 •   Đã xem: 654
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Căn cứ quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND quận Hà Đông về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023, Phòng GDĐT quận Hà Đông công khai bổ sung dự toánNSNN năm 2023

Công khai bổ sung dự toàn NSNN năm 2023 để thực hiện Đề án 03-ĐA/QU của quận ủy Hà Đông năm 2023

Công khai bổ sung dự toàn NSNN năm 2023 để thực hiện Đề án 03-ĐA/QU của quận ủy Hà Đông năm 2023

 •   27/04/2023 11:48:00 AM
 •   Đã xem: 627
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ quyết định số 2257/QĐ-ƯBND ngày 19/4/2023 của UBND quận Hà Đông về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 để thực hiện Đe án 03-ĐA/QU của quận ủy Hà Đông năm 2023

Công khai chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang 2023 của Phòng GDĐT quận Hà Đông

Công khai chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang 2023 của Phòng GDĐT quận Hà Đông

 •   22/02/2023 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 593
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ QĐ số 759/QĐ-UBND ngày 14/2/2023 của UBND Hà Đông, Phòng GDĐT công khai chuyển ngân sách năm 2022 của Phòng GDĐT sang năm 2023.

Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Phòng GDĐT quận Hà Đông

Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Phòng GDĐT quận Hà Đông

 •   04/01/2023 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 615
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ QĐ số 5858/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023, Phòng GDĐT niêm yết công khai Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Phòng GDĐT

Công khai v/v bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai v/v bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

 •   10/11/2022 05:56:00 PM
 •   Đã xem: 879
 •   Phản hồi: 0

Công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 để thực hiện hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2021-2022 do ảnh hường dịch Covid-19 theo NQ số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Công khai v/v Bổ sung dự toán ngân sách Phòng GDĐT quận Hà Đông năm 2022

Công khai v/v Bổ sung dự toán ngân sách Phòng GDĐT quận Hà Đông năm 2022

 •   20/01/2022 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 979
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ theo TT 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính, ngày 17/1/2022 - Phòng GDĐT quận Hà Đông thực hện công khai QĐ bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên cổng thông tin điện tử của ngành.

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Phòng GDĐT quận Hà Đông

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Phòng GDĐT quận Hà Đông

 •   07/01/2022 12:10:00 AM
 •   Đã xem: 1329
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC v/v hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Phòng GDĐT quận Hà Đông thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng quy định.

Công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021

Công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021

 •   29/11/2021 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 783
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ QĐ số 57900/QĐ/UBND ngày 13 tháng 11 năm 2021 của UBND quận Hà Đông, ngày 25/11/2021 Phòng GDĐT công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 của Phòng GDĐT năm 2021 như sau

Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021 theo văn bản 2672/UBND-KT ngày 18/8/2021

Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021 theo văn bản 2672/UBND-KT ngày 18/8/2021

 •   21/09/2021 11:27:00 AM
 •   Đã xem: 634
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ QĐ số 4225/QĐ-UBND ngày 7/9/2021 của UBND quận Hà Đông về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021, Phòng GD ĐT quận Hà Đông công bố công khai số liệu cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên trên công thông tin điện tử của ngành.

Công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

 •   08/10/2020 05:43:00 PM
 •   Đã xem: 1496
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước, Phòng GD ĐT Hà Đông công bố công khai số liệu bổ sung dự toán chi NSNN, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị trường học năm 2020

công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Phòng GD&ĐT Hà Đông

công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Phòng GD&ĐT Hà Đông

 •   26/03/2020 12:35:00 AM
 •   Đã xem: 1057
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND quận Hà Đông về việc bổ sung dự toán chi NSNN, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Phòng GD&ĐT Hà Đông công khai số liệu bổ sung dự toán chi NSNN, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Phòng GD&ĐT Hà Đông

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Phòng GD&ĐT Hà Đông

 •   13/01/2020 05:16:00 PM
 •   Đã xem: 2008
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn thu chi tăng cường công tác quản lý thu chi đối với các cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Hướng dẫn thu chi tăng cường công tác quản lý thu chi đối với các cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

 •   05/09/2018 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 3587
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận Hà Đông về tăng cường công tác quản lý thu chi; chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học; Văn bản số 3464/UBND-KGVX ngày 30/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo năm học 2018-2019; Văn bản số 3120/SGDĐT-KHTC ngày 26/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019; Văn bản số 2017/UBND-GD&ĐT ngày 09/8/2018 của UBND quận Hà Đông về việc tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019.

Quyết định số: 51/2013/QĐ-UBND v/v quản lý công tác thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP. Hà Nội (trừ các cs giáo dục công lập chất lượng cao)

Quyết định số: 51/2013/QĐ-UBND v/v quản lý công tác thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP. Hà Nội (trừ các cs giáo dục công lập chất lượng cao)

 •   11/10/2014 11:23:48 PM
 •   Đã xem: 5348
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây