Đơn vị trực thuộc PGD
Kho học liệu
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC

 

Quy trình giải quyết công việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (CV-01/GDĐT)

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 17:21 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 811 | Trả lời: 0

<table class="Table" style="width:619px; margin-left:4px; border-collapse:collapse; border:none" width="619"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; width:41px; padding:0cm 7px 0cm 7px; border-top:1px solid black; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black" valign="top"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:'Times New Roman',serif"><b><span lang="NL"...

[Xem tiếp]

QT35 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua pt do dung ht dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở gi

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 17:17 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 3017 | Trả lời: 0

<img alt="" height="195" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014171651-1.png" width="633" />

[Xem tiếp]

QT 25 Chuyển trường đối với học sinh THCS

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 17:08 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 604 | Trả lời: 0

<img alt="" height="97" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014170617-1.png" width="632" />

[Xem tiếp]

QT-26 Danh gia hoc tap cong dong cap xa

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 17:04 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 232 | Trả lời: 0

<img alt="" height="99" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014170437-1.png" width="641" />

[Xem tiếp]

QT-16 Cho phep TT CD hoat dong tro lai

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 17:03 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 455 | Trả lời: 0

<img alt="" height="96" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014170339-1.png" width="633" />

[Xem tiếp]

QT-15 Thành lập TTHTCĐ

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 17:02 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 296 | Trả lời: 0

<img alt="" height="99" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014170241-1.png" width="632" />

[Xem tiếp]

QT 34 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài đối với các trường tiểu học, THCS

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 17:01 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 711 | Trả lời: 0

<img alt="" height="123" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014165546-1.png" width="632" />

[Xem tiếp]

QT 33 Tiếp nhận HS THCS người nước ngoài

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:54 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 565 | Trả lời: 0

<img alt="" height="100" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014165431-1.png" width="636" />

[Xem tiếp]

QT 32 Tiếp nhận HS THCS VN về nước

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:53 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 360 | Trả lời: 0

<img alt="" height="97" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014165328-1.png" width="630" />

[Xem tiếp]

QT 27 Chuyển đổi NT, trường MG, trường MN tư thục do nhà đầu tư trong nước sang NT, trường MG, trường MN tư thục hoạt động k vì lợi nhuận (2)

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:51 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 244 | Trả lời: 0

<img alt="" height="188" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014165209-1.png" width="634" />

[Xem tiếp]

QT 23 Công nhận xã, phường đạt chuẩn PCGD-XMC

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:50 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 255 | Trả lời: 0

<img alt="" height="98" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014165107-1.png" width="650" />

[Xem tiếp]

QT 22 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:49 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 693 | Trả lời: 0

<img alt="" height="116" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014164913-1.png" width="634" />

[Xem tiếp]

QT 21 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:47 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 567 | Trả lời: 0

<img alt="" height="117" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014164658-1.png" width="634" />

[Xem tiếp]

QT 20 Cho phép trường mẫu giáo, trường MN, nhà trẻ hoạt động trở lại (còn 19,5 ngày)

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:45 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 3238 | Trả lời: 0

<img alt="" height="127" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014164543-1.png" width="636" />

[Xem tiếp]

QT 19 Cho phép trường mẫu giáo, trường MN, nhà trẻ hoạt động giáo dục (19,5 ngày)

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:44 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 364 | Trả lời: 0

<img alt="" height="119" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014164421-1.png" width="631" />

[Xem tiếp]

QT 18 Thành lập trường MG, trường MN, nhà trẻ công lập hoặc cho phép ...

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:43 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 440 | Trả lời: 0

<img alt="" height="164" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014164321-1.png" width="632" />

[Xem tiếp]

QT 14 Giải thể trường tiểu học

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:41 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 1517 | Trả lời: 0

<img alt="" height="131" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014164205-1.png" width="632" />

[Xem tiếp]

QT 13 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:40 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 904 | Trả lời: 0

<img alt="" height="111" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014164100-1.png" width="632" />

[Xem tiếp]

QT 12 Cho phép trường TH hoạt động giáo dục trở lại

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:39 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 322 | Trả lời: 0

<img alt="" height="104" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014163910-1.png" width="632" />

[Xem tiếp]

QT 11 Cho phép trường TH hoạt động giáo dục

Người gửi: pgdhadong - 14.10.2022 16:37 | Chủ đề: 26 quy trinh TTHC cấp quận lĩnh vực GDĐT năm 2022 | Xem: 799 | Trả lời: 0

<img alt="" height="106" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image-20221014163714-1.png" width="637" />

[Xem tiếp]
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây