Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC

 

Quy trình nội bộ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính Phòng GDĐT Hà Đông

Người gửi: pgdhadong - 02.03.2022 19:43 | Chủ đề: 25 thủ tục hành chính GD&ĐT | Xem: 39 | Trả lời: 0

<img alt="" height="146" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_73.png" width="700" />

[Xem tiếp]

26. Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:30 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 169 | Trả lời: 0

<img alt="" height="108" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_72.png" width="637" /><br /> <strong><span style="font-size:36px;"><a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-26-ho-tro-an-trua.doc">Bấm vào đây để tải về</a></span></strong>

[Xem tiếp]

25. Chuyển trường đối với học sinh THCS

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:29 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 180 | Trả lời: 0

<img alt="" height="100" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_71.png" width="638" /><br /> <strong><span style="font-size:36px;"><a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-25-chuyen-truong-voi-hoc-sinh-thcst-04-2020-sua.docx">Bấm vào đây để tải về</a></span></strong>

[Xem tiếp]

24. Quy trình đánh giá, xếp loại “Học tập cộng đồng” cấp xã

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:28 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 155 | Trả lời: 0

<img alt="" height="100" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_70.png" width="647" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-24-danh-gia-hoc-tap-cong-dong-cap-xa.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

23. Công nhận phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:26 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 167 | Trả lời: 0

<img alt="" height="121" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_69.png" width="655" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-23-cong-nhan-xa-phuong-dat-chuan-pcgd-xmc.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

22. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:25 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 163 | Trả lời: 0

<img alt="" height="141" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_68.png" width="634" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-22.giai-the-truong-mau-giao-truong-mam-non-nha-tre-20.4.20.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

21. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:23 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 176 | Trả lời: 0

<img alt="" height="104" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_67.png" width="632" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-21sap-nhap-chia-tach-truong-mau-giao-truong-mam-non-nha-tre-20.4.20.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:22 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 167 | Trả lời: 0

<img alt="" height="122" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_66.png" width="641" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-20-cho-phep-mg-mn-nt-hoat-dong-tro-lai-20.4.20.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

19. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:20 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 151 | Trả lời: 0

<img alt="" height="123" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_65.png" width="624" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-19-cho-phep-mg-mn-nha-tre-hoat-dong-h.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

18. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:18 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 154 | Trả lời: 0

<img alt="" height="174" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_64.png" width="643" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-18-thanh-lap-mg-mn-nha-tre.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

16. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:17 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 150 | Trả lời: 0

<img alt="" height="108" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_63.png" width="659" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-16-cho-phep-tt-ht-cd-hoat-dong-tro-lai.docx">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

15. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:16 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 173 | Trả lời: 0

<img alt="" height="104" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_62.png" width="645" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-15-thanh-lap-tthtcd.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

14. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:13 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 162 | Trả lời: 0

<img alt="" height="136" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_61.png" width="693" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-14-giai-the-truong.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

13. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:12 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 164 | Trả lời: 0

<img alt="" height="119" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_60.png" width="651" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-13-sap-nhap-chia-tach.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

12. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:10 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 154 | Trả lời: 0

<img alt="" height="121" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_59.png" width="690" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-12-cho-phep-hd-giao-duc-tro-lai.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

11. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:09 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 155 | Trả lời: 0

<img alt="" height="114" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_58.png" width="637" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-11-cho-phep-truong-hoat-dong-giao-duc.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

10. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:08 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 156 | Trả lời: 0

<img alt="" height="133" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_57.png" width="686" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-10-thanh-lap-truong.doc">Bấm vào đây để tải về</a>

[Xem tiếp]

5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:06 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 167 | Trả lời: 0

<img alt="" height="127" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_56.png" width="648" /><br /> <strong><span style="font-size:36px;"><a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-05-giai-the-truong-thcs-sua.doc">Bấm vào đây để tải về</a></span></strong>

[Xem tiếp]

4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:04 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 172 | Trả lời: 0

<img alt="" height="120" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_55.png" width="692" /><br /> <span style="font-size:36px;"><strong><a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-04-sap-nhap-chia-tach-truong-thcs-sua.doc">Bấm vào đây để tải về</a></strong></span>

[Xem tiếp]

3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Người gửi: pgdhadong - 12.08.2020 18:02 | Chủ đề: 21 thủ tục hành chính theo QĐ 2876/QĐ-UBND | Xem: 154 | Trả lời: 0

<img alt="" height="115" src="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/image_54.png" width="688" /><br /> <a href="/uploads/pgdhadong/thu-tuc-hanh-chinh/qt-03-cho-phep-truong-thcs-hd-tro-lai-sua.doc"><strong><span style="font-size:36px;">Bấm vào đây để tải về</span></strong></a>

[Xem tiếp]
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây