Đơn vị trực thuộc PGD
Kho học liệu
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC

Tất cả các câu hỏi

Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở

Mã số: QA1 người gửi Đỗ Tuấn An lúc 15.01.2015 09:53 xem 1312
Thủ tục: Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở                     1. Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức + Học sinh gặp hiệu trưởng nhà trường để được hướng dẫn thủ tục xin chuyển trường + Học sinh tự hoàn thiện các giấy tờ thủ tục có trong thành phần hồ sơ quy định + Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo + Nhận giấy giới thiệu chuyển trường tại phòng Giáo dục và Đào tạo b)...
[Xem tiếp]

Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm

Mã số: QA2 người gửi Đỗ Tuấn An lúc 15.01.2015 09:54 xem 1446
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp Quận b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo d) Cơ quan phối hợp: Các trường Trung học cơ sở   1. Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường tự lập và hoàn thiện...
[Xem tiếp]

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Mã số: QA3 người gửi Đỗ Tuấn An lúc 15.01.2015 09:55 xem 1028
1. Trình tự thực hiện a) Đối với cá nhân, tổ chức + Học sinh tự hoàn thiện các thủ tục giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo chỉ đạo của nhà trường + Nộp hồ sơ về trường + Nộp lệ phí cấp phát bằng về trường. + Nhận bằng tốt nghiệp tại trường. b) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Quận + Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ học sinh từ các trường chuyển đến . + Nhận phôi bằng tốt nghiệp từ Bộ giáo dục đào tạo. + Viết bằng tốt nghiệp. + Trả kết quả về các...
[Xem tiếp]

Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ số gốc tốt nghiệp Trung học cơ sở

Mã số: QA4 người gửi Đỗ Tuấn An lúc 15.01.2015 09:55 xem 1457
1. Trình tự thực hiện a) Đối với cá nhân, tổ chức + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường để được hướng dẫn thủ tục xin cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc trung học cơ sở + Học sinh tự hoàn thiện các thủ tục giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định + Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo Quận + Nộp lệ phí cấp phát bằng về phòng Giáo dục và Đào tạo + Nhận bằng tốt nghiệp tại phòng Giáo dục và Đào tạo b) Đối với Phòng Giáo dục và...
[Xem tiếp]

Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Mã số: QA5 người gửi Đỗ Tuấn An lúc 15.01.2015 09:57 xem 1787
1. Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường để được hướng dẫn thủ tục xin đính chính lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc trung học cơ sở + Học sinh tự hoàn thiện các thủ tục giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định + Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo + Nộp lệ phí cấp phát bằng về phòng Giáo dục và Đào tạo + Nhận bằng tốt nghiệp tại phòng Giáo dục và Đào tạo b) Đối với Phòng Giáo dục...
[Xem tiếp]

Phúc khảo bài thi TS vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015

Mã số: QA6 người gửi Đỗ Tuấn An lúc 15.01.2015 09:57 xem 1014
Mẫu 1   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI     Kính gửi:      Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015     1. Họ và tên thí sinh:………………………………………………………….. 2. Ngày sinh:  …….tháng……. năm 19… 3. Học sinh cơ sở giáo dục:…………………………………………………… 4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ngày...
[Xem tiếp]

01. Thành lập trường Mầm non, nhà trẻ tư thục

Mã số: QA8 người gửi pgdhadong lúc 12.04.2018 16:03 xem 716
Quy trình và các thủ tục thành lập trường, nhà trẻ tư thục

Trả lời:

pgdhadong trả lời lúc 12.04.2018 16:03:

MỤC ĐÍCH PHẠM VI TÀI LIỆU VIỆN DẪN ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT NỘI DUNG QUY TRÌNH BIỂU MẪU HỒ SƠ CẦN LƯU Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Họ tên       Trần Bích Hậu Phạm Thị Hòa Vũ Ngọc Phụng Chữ ký       Chức vụ  Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phó Chủ tịch UBND quận Chủ tịch UBND quận SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa...
[Xem tiếp]

02. Thành lập trường tiểu học tư thục

Mã số: QA9 người gửi pgdhadong lúc 12.04.2018 16:40 xem 558
Quy trình và các thủ tục hồ sơ xin thành lập trường Tiểu học tư thục

Trả lời:

pgdhadong trả lời lúc 12.04.2018 16:40:

MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU MỤC ĐÍCH PHẠM VI TÀI LIỆU VIỆN DẪN ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT NỘI DUNG QUY TRÌNH BIỂU MẪU HỒ SƠ CẦN LƯU   Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Họ tên Nguyễn Thị Minh Lý Phạm Thị Hòa Vũ Ngọc Phụng Chữ ký       Chức vụ  Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phó Chủ tịch UBND quận Chủ tịch UBND quận 1/7 SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành /...
[Xem tiếp]

03. Thành lập trường THCS tư thục

Mã số: QA10 người gửi pgdhadong lúc 12.04.2018 16:44 xem 874
Thành lập trường THCS tư thục

Trả lời:

pgdhadong trả lời lúc 12.04.2018 16:44:

MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU MỤC ĐÍCH PHẠM VI TÀI LIỆU VIỆN DẪN ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT NỘI DUNG QUY TRÌNH BIỂU MẪU HỒ SƠ CẦN LƯU   Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Họ tên Quách Thị Lan Hương Phạm Thị Hòa Vũ Ngọc Phụng Chữ ký         Chức vụ  Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phó Chủ tịch UBND quận Chủ tịch UBND quận SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban...
[Xem tiếp]

04. Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)

Mã số: QA11 người gửi pgdhadong lúc 12.04.2018 16:46 xem 855
Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)

Trả lời:

pgdhadong trả lời lúc 12.04.2018 16:46:

MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU MỤC ĐÍCH PHẠM VI TÀI LIỆU VIỆN DẪN ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT NỘI DUNG QUY TRÌNH BIỂU MẪU HỒ SƠ CẦN LƯU   Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Họ tên Quách Thị Lan Hương Phạm Thị Hòa Vũ Ngọc Phụng Chữ ký         Chức vụ  Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phó Chủ tịch UBND quận Chủ tịch UBND quận SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban...
[Xem tiếp]
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây