Đơn vị trực thuộc PGD
Kho học liệu
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC

BAN LÃNH ĐẠO


Điện thoại:0979100345
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Thị Lệ Hằng


Email: ptlhang@gmail.com
Trưởng phòng
Tiến sĩ
Phạm Thị Lệ Hằng
2

Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại:0373451968
0373451968
Email: huongyn11@gmail.com
Phó trưởng phòng
Thạc sĩ
Nguyễn Thị Thu Hương
3

Ngô Đức Kiên

Điện thoại:0912733781
0912733781
Phó trưởng Phòng GDĐT Ngô Đức Kiên

Bộ phận THCS


Email:thcs-hadong@hanoiedu.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Hồng Phương

Điện thoại:0977483169
Email: hongphuongpgd@gmail.com
Chuyên viên
Phó chủ tịch Công đoàn Ngành
Thạc sĩ
Nguyễn Thị Hồng Phương
2

Quách Thị Lan Hương

Điện thoại:0916810679
0916810679
Email: qlanhuongpgd@gmail.com
Chuyên viên
Đại học Tiếng Anh
Quách Thị Lan Hương
3

Bùi Tiến Đạt

Điện thoại:0987517583
0987517583
Email: tiendatpgd@gmail.com
Cán bộ
Đại học TDTT, Thạc sĩ quản lý GD
Bùi Tiến Đạt
4

Tô Thị Kim Sa

Điện thoại:0979861855
0979861855
Email: tothikimsa6688@gmail.com
Chuyên viên
Đại học Toán, Thạc sĩ quản lý GD
Tô Thị Kim Sa

Bộ phận Tiểu học


Email:totieuhoc-hadong@hanoiedu.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Minh Lý

Điện thoại:0912067722
0935619999
Email: minhlypgd@gmail.com
Chuyên viên
Đại học Ngữ văn
Nguyễn Thị Minh Lý
2

Võ Thị Liễu

Điện thoại:0983890569
0983890569
Email: duonglieupgd@gmail.com
Chuyên viên
Đại học GD tiểu học
Võ Thị Liễu
3

Đỗ Tuấn An

Điện thoại:0979100345
0902208856
Email: tuananpgd@gmail.com
Cán bộ IT
Đại học
Đỗ Tuấn An
4

Phùng Duy Đông

Điện thoại:0985312375
0985312375
Cán bộ
Đại học Tiểu học
Phùng Duy Đông

Bộ phận Mầm non

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Bích Hậu

Điện thoại:0966127157
0966127157
Email: tranbichhau1976@gmail.com
Chuyên viên
Giáo dục mầm non
Trần Bích Hậu
2

Lương Hồng Linh

Điện thoại:0918213839
0918213839
Email: linhpgdhd@gmail.com
Cán bộ
Sư phạm mầm non
Lương Hồng Linh
3

Nguyễn Thị Thảo

Điện thoại:0968675413
0968675413
Cán bộ
Sư phạm Mầm non
Nguyễn Thị Thảo

Bộ phận Văn phòng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Vinh

Điện thoại:0936263670
0936258099
Email: nguyenthivinh2111@gmail.com
Thủ quỹ
Tổ trưởng tổ Văn Phòng
ĐH Sư phạm
Nguyễn Thị Vinh
2

Đoàn Diệu Anh

Điện thoại:0973881884
0936396684
Email: doandieuanh_hadong@hanoi.gov.vn
Văn thư
ĐH Kế toán
Đoàn Diệu Anh
3

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Điện thoại:0901587669
0433821438
Email: tuyetnhungpgdhd@gmail.com
Kế toán trưởng
ĐH Kế toán
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
4

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Điện thoại:0396071296
0433821438
Email: minhtuyet8x@gmail.com
Y tế học đường
ĐH Y tế cộng đồng
Nguyễn Thị Tuyết Minh
5

Đặng Thanh Hải

Điện thoại:0932386383
0932386383
Email: thanhhai31ktx1@gmail.com
Kế toán Đặng Thanh Hải

Bộ phận Tổ chức - Thi đua khen thưởng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Ngọc Dũng

Điện thoại:0912857719
0912857719
Email: ledunggd@gmail.com
Bộ phận tổ chức cán bộ
Đại học Toán
Lê Ngọc Dũng
2

Nguyễn Thị Mai Dung

Điện thoại:0986559962
0986559962
Email: nguyenmaidungpgd@gmail.com
Phụ trách Thi đua khen thưởng
Cao đẳng Âm nhạc
Nguyễn Thị Mai Dung

Cán bộ PGD đã nghỉ hưu

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bùi Thị Thiện

Trưởng phòng Giáo dục Q Hà Đông Bùi Thị Thiện
2

Phạm Kim Thiện

Trưởng phòng Giáo dục Q Hà Đông Phạm Kim Thiện
3

Vũ Đình Tuấn

Điện thoại:024.33826160
Phó trưởng PGD Q Hà Đông Vũ Đình Tuấn
4

Nguyễn Thị Bình

Điện thoại:02436883974
Phó trưởng phòng Giáo dục Q Hà Đông Nguyễn Thị Bình
5

Nguyễn Viết Tước

Cán bộ phòng Giáo dục QHà Đông Nguyễn Viết Tước
6

Nguyễn Thị Minh Đức

Điện thoại:024.3661967
Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Nguyễn Thị Minh Đức
7

Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại:024.33520062
Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Nguyễn Thị Hồng
8

Trịnh Thị Lễ

Điện thoại:04.3516107
Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Trịnh Thị Lễ
9

Nguyễn Xuân Kỷ

Điện thoại:04.38545017
Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Nguyễn Xuân Kỷ
10

Lê Thị Thu

Điện thoại:04.63250133
Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Lê Thị Thu
11

Trần Thục Ninh

Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Trần Thục Ninh
12

Đỗ Thị Sự

Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Đỗ Thị Sự
13

Phạm Văn Cát

Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Phạm Văn Cát
14

Nguyễn Công Thịnh

Điện thoại:04.3529573
Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Nguyễn Công Thịnh
15

Nguyễn Hữu Kỳ

Điện thoại:0983585263
04.33513719
Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Nguyễn Hữu Kỳ
16

Phạm Hữu Chính

Điện thoại:04.33824735
Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Phạm Hữu Chính
17

Nguyễn Văn Sang

Điện thoại:04.33519594
Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Nguyễn Văn Sang
18

Phạm Thị Biện

Điện thoại:04.33525144
Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Phạm Thị Biện
19

Đỗ Thị Dân

Điện thoại:04.33501999
Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Đỗ Thị Dân
20

Hoàng Thị Chiến

Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Hoàng Thị Chiến
21

Trần Thanh Hương

Cán bộ phòng Giáo dục Q Hà Đông Trần Thanh Hương

Hiệu trưởng THCS

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Hồng Nam

Điện thoại:0988131309
0988131309
Email: hoanghongnam67@gmail.com
THCS Biên Giang
Bí thư chi bộ
Đại học Vật lí
Hoàng Hồng Nam
2

Nguyễn Liên Lộc

Điện thoại:0792121971
0792121971
Email: lochtbiengiang@gmail.com
THCS Đồng Mai
Bí thư chi bộ
Đại học Hóa
Nguyễn Liên Lộc
3

Trần Thị Kim Oanh

Điện thoại:0962794368
0962794368
THCS Dương Nội Trần Thị Kim Oanh
4

Nguyễn Thị Bạch Loan

Điện thoại:0913030443
0913030443
Email: bloan.69@gmail.com
THCS Kiến Hưng
Bí thư chi bộ
Đại học Văn - Sử
Nguyễn Thị Bạch Loan
5

Hoàng Thị Minh Phương

Điện thoại:0936817049
0936817049
Email: htmpthcslhp@gmail.com
THCS Lê Hồng Phong
Bí thư chi bộ
Đại học Toán
Hoàng Thị Minh Phương
6

Lê Minh Nguyệt

Điện thoại:0914257763
0914257763
THCS Lê Lợi Lê Minh Nguyệt
7

Nguyễn Thế Hảo

Điện thoại:0983201575
0983201575
THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Thế Hảo
8

Nguyễn Thị Duyên

THCS Mậu Lương Nguyễn Thị Duyên
9

Lê Thị Hồng Phượng

Điện thoại:0986926998
0986926998
THCS Mỗ Lao Lê Thị Hồng Phượng
10

Nguyễn Thị Xinh

Điện thoại:0986866619
0986866619
Email: ntxinh71@gmail.com
THCS Nguyễn Trãi
Bí thư chi bộ
Đại học Ngữ văn
Nguyễn Thị Xinh
11

Trần Thị Lệ Hà

THCS Phú La Trần Thị Lệ Hà
12

Nguyễn Thị Tố Quyên

THCS Phú Lãm Nguyễn Thị Tố Quyên
13

Nguyễn Thị Hường (PHT phụ trách trường)

THCS Phú Lương Nguyễn Thị Hường (PHT phụ trách trường)
14

Lê Ngọc Tuấn

THCS Trần Đăng Ninh Lê Ngọc Tuấn
15

Nguyễn Khánh Loan (PHT phụ trách trường)

THCS Văn Khê Nguyễn Khánh Loan (PHT phụ trách trường)
16

Nguyễn Duy Thảo

THCS Vạn Phúc Nguyễn Duy Thảo
17

Trần Thị Yến

THCS Văn Quán Trần Thị Yến
18

Trương Thị Liên

THCS Văn Yên Trương Thị Liên
19

Hoàng Thị Thu Trinh

THCS Yên Nghĩa Hoàng Thị Thu Trinh
20

Đặng Thị Thanh Thủy

THCS Phú Cường Đặng Thị Thanh Thủy

Hiệu trưởng các trường Tiểu học

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Cao Thị Lan Hương

Điện thoại:0908271972
0908271972
Email: huonglancaopl@gmail.com
Tiểu học An Hưng
Bí thư chi bộ
Cao Thị Lan Hương
2

Trịnh Văn Kỳ

Điện thoại:0915330877
0915330877
Email: trinhvankyleloi@gmail.com
Tiểu học Lê Lợi
Đại học sư phạm
Trịnh Văn Kỳ
3

Teo Thị Thanh Mai

Điện thoại:0968230440
0968230440
Email: teomaihd@gmail.com
Tiểu học Lê Quý Đôn
Thạc sĩ QLGD
Teo Thị Thanh Mai
4

Nguyễn Thị Yến

Điện thoại:0983011170
0983011170
Email: ntyen.c1yennghia@gmail.com
Tiểu học Lê Trọng Tấn
Cao đẳng sư phạm
Nguyễn Thị Yến
5

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Điện thoại:0975272808
0975272808
Email: hanhtrang142@gmail.com
Tiểu học Phú La Nguyễn Thị Bích Hạnh
6

Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại:0918195569
0918195569
Email: hatp301@gmail.com
Tiểu học Phú Lãm Nguyễn Thị Thu Hà
7

Đỗ Thị Phượng

Điện thoại:0395136931
0395136931
Tiểu học Phú Lương I Đỗ Thị Phượng
8

Vũ Kim Loan

Điện thoại:0904268766
0904268766
Email: vuloantp@gmail.com
Tiểu học Đoàn Kết Vũ Kim Loan
9

Tạ Quang Hưng

Điện thoại:0988152072
0988152072
Email: taquanghung1970@gmail.com
Tiểu học Dương Nội A Tạ Quang Hưng
10

Bùi Thị Mai Hoa

Điện thoại:0947726968
0947726968
Email: buithimaihoahd@gmail.com
Tiểu học Dương Nội B Bùi Thị Mai Hoa
11

Lê Trung Tuấn

Điện thoại:0965135135
0965135135
Tiểu học Nguyễn Trãi Lê Trung Tuấn
12

Mai Thị Kim Dung

Điện thoại:0962338099
0962338099
Email: kimdung1969@gmail.com
Tiểu học Mậu Lương Mai Thị Kim Dung
13

Nguyễn Thị Hương Giang

Điện thoại:0904412687
0904412687
Email: giangkhiem@gmail.com
Tiểu học Trần Đăng Ninh Nguyễn Thị Hương Giang
14

Ngô Thị Hồng Lương

Điện thoại:0904240672
0904240672
Email: ngothihongluong@gmail.com
Tiểu học Nguyễn Du Ngô Thị Hồng Lương
15

Đỗ Thị Minh Yến

Điện thoại:0981591168
0981591168
Email: dothiminhyen@gmail.com
Tiểu học Kiến Hưng Đỗ Thị Minh Yến
16

Trần Thị Mai Hương

Điện thoại:0982368955
0982368955
Email: tranthimaihuongvk@gmail.com
Tiểu học Văn Khê Trần Thị Mai Hương
17

Phương Thị Thìn

Điện thoại:0984153155
0984153155
Email: phuongthin1976@gmail.com
Tiểu học Văn Yên Phương Thị Thìn
18

Trần Thị Quyên

Điện thoại:0984323377
0984323377
Email: tranthiquyen2012@gmail.com
Tiểu học Yên Nghĩa Trần Thị Quyên
19

Vũ Thị Yến

Điện thoại:0947790896
0947790896
Email: yenlinh75@gmail.com
Tiểu học Yết Kiêu Vũ Thị Yến
20

Đinh Thị Bích Hảo

Điện thoại:0989255528
0989255528
Email: bichhaokh@gmail.com
Tiểu học Phú Lương II Đinh Thị Bích Hảo
21

Đinh Thị Thao

Điện thoại:0982005833
0982005833
Email: dtthaovk@gmail.com
Tiểu học Phú Cường Đinh Thị Thao
22

Ngô Thị Thu Hiền

Điện thoại:0912757677
0912757677
Email: hienpgdhadong@gmail.com
Tiểu học Đồng Mai I Ngô Thị Thu Hiền
23

Trần Thị Hương

Điện thoại:0982517298
0982517298
Tiểu học Vạn Bảo Trần Thị Hương
24

Bùi Thị Chuyên

Điện thoại:0972430367
0972430367
Email: buithichuyen@gmail.com
Tiểu học La Khê
Đại học
Bùi Thị Chuyên
25

Bùi Thị Bích Hường

Điện thoại:0985430790
0985430790
Tiểu học Đồng Mai II
Thạc sĩ QLGD
Bùi Thị Bích Hường
26

Đặng Thúy Hằng

Điện thoại:0397836819
0397836819
Email: danghanggiang1988@gmail.com
Tiểu học Biên Giang
Đại học sư phạm
Đặng Thúy Hằng
27

Lê Hồng Sĩ (PHT phụ trách trường)

Điện thoại:0979697493
0979697493
Email: lehongsythvp@gmail.com
Tiểu học Vạn Phúc
Đại học sư phạm
Lê Hồng Sĩ (PHT phụ trách trường)
28

Hoàng Tuyết Minh

Điện thoại:0912626562
0912626562
Email: minhhoang2.2018@gmail.com
Tiểu học Dương Nội B
Thạc sĩ QLGD
Hoàng Tuyết Minh
29

Đinh Thị Thảo

Điện thoại:0946252670
0946252670
Email: dinhthaogv75@gmail.com
Tiểu học Kim Đồng
Thạc sĩ QLGD
Đinh Thị Thảo

Hiệu trưởng các trường Mầm non


Email:tomamnon-hadong@hanoiedu.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đỗ Thị Quỳnh Phương - MN 3-2

Hiệu trưởng Đỗ Thị Quỳnh Phương - MN 3-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây