Đơn vị trực thuộc PGD
Kho học liệu
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023

 •   28/04/2023 12:49:00 AM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn Xét công nhận tốt nghiệp THCS xác nhận trình độ của học sinh lớp 9 học theo chương trình THCS hoặc học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS sau khi học hết chương trình lớp 9 THCS.

Các mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2023

Các mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2023

 •   28/04/2023 12:43:00 AM
 •   Đã xem: 681
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ công văn 922/SGDĐT-QLT ngày 31 thảng 3 năm 2023 V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Phòng GDĐT niêm yết công khai Lịch làm việc và quy trình tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn TS vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn TS vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

 •   13/04/2023 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 659
 •   Phản hồi: 0

Ngày 31 tháng 3 năm 2023 Sở GD ĐT Hà Nội ban hành Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023.

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn TS vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn TS vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

 •   15/04/2022 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 1009
 •   Phản hồi: 0

Ngày 12/4/2022, Sở GDĐT Hà Nội ban hành văn bản số 944/SGD ĐT-QLT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022-2023

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022-2023

 •   15/04/2022 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 897
 •   Phản hồi: 0

Ngày 11/3/2022 UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 715/UBND-KGVX đồng ý với phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 của Sở GDĐT Hà Nội đã trình tại tờ trình 601/TTr-SGDĐT ngày 11/3/2022.

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp lớp 9 THCS năm học 2021-2022

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp lớp 9 THCS năm học 2021-2022

 •   15/04/2022 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 983
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở GDĐT ban hành công văn 943/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022

Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm 2019-2020

Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm 2019-2020

 •   20/05/2020 05:14:00 PM
 •   Đã xem: 1455
 •   Phản hồi: 0

a

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020-2021

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020-2021

 •   20/05/2020 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 2268
 •   Phản hồi: 0

Ngày 19/05/2020, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành công văn 1524/SGDĐT-QLT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 và tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT

Logo PGD

QĐ phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

 •   29/04/2020 11:42:00 PM
 •   Đã xem: 2121
 •   Phản hồi: 0

QĐ phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

 •   30/03/2019 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 1861
 •   Phản hồi: 0

Môn thi, ngày thi, nội dung và hình thức thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 (trích từ công văn 1094/SGDDT-QLT ngày 29/3/2019 của Sở GD&ĐT v/v Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 trên toàn thành phố Hà Nội)

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020

 •   30/03/2019 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 1944
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29/3/2019, Sở GD&ĐT ban hành công văn 1094/SGDDT-QLT v/v Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 trên toàn thành phố Hà Nội

Sở GD&ĐT phê duyệt 04 môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020

Sở GD&ĐT phê duyệt 04 môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020

 •   12/03/2019 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 1365
 •   Phản hồi: 0

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 được tổ chức vào các ngày 2, 3/6/2019 với 04 môn thi bắt buộc là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử. Các bài thi môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút; Bài thi môn Ngoại ngữ thi Tự luận + trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút; bài thi môn Lịch sử theo hình thức trắc nghiệm khách quan thời gian làm bài 60 phút.

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018

 •   28/04/2017 12:10:00 AM
 •   Đã xem: 2208
 •   Phản hồi: 0

LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018

 •   28/04/2017 12:08:00 AM
 •   Đã xem: 1829
 •   Phản hồi: 0

Lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 dưới đây sẽ thay thế các giấy mời dự các Hội nghị, các cuộc họp về các công việc được nêu trong phần nội dung. Các ông (bà) trưởng phòng GD&ĐT, hiệu trưởng trường THPT, giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), hiệu trưởng trường THCS có trách nhiệm thông báo để các cán bộ, giáo viên thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ trong lịch này

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 •   01/08/2016 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1843
 •   Phản hồi: 0

LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016-2017

 •   01/08/2016 10:57:43 PM
 •   Đã xem: 1927
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

 •   01/08/2016 10:54:03 PM
 •   Đã xem: 2091
 •   Phản hồi: 0

Đã có điểm thi TS vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017

Đã có điểm thi TS vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017

 •   21/06/2016 11:31:12 PM
 •   Đã xem: 1624
 •   Phản hồi: 0

db

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây