Đơn vị trực thuộc PGD
Kho học liệu
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường chất lượng cao THCS Lê Lợi năm học 2024-2025

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường chất lượng cao THCS Lê Lợi năm học 2024-2025

 •   28/05/2024 05:26:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của trường THCS Lê Lợi; Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao Trung học cơ sở Lê Lợi năm học 2024 - 2025

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 trường Tiểu học Vạn Bảo đạt tiêu chí chất lượng cao năm học 2024-2025

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 trường Tiểu học Vạn Bảo đạt tiêu chí chất lượng cao năm học 2024-2025

 •   28/05/2024 05:21:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của trường Tiểu học Vạn Bảo; Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học Vạn Bảo quận Hà Đông đạt tiêu chí chất lượng cao năm học 2024 - 2025

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Hà Đông năm học 2024-2025

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Hà Đông năm học 2024-2025

 •   28/05/2024 04:49:00 PM
 •   Đã xem: 537
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2024 và đề nghị của các trường mầm non, tiểu học, THCS; Ban Chỉ đạo tuyển sinh (BCĐTS) quận ban hành Kế hoạch Số: 203 /KH-BCĐ vv tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2024 - 2025 trên địa bàn quận Hà Đông.

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học Vạn Bảo đạt tiêu chí chất lượng cao năm học 2023-2024

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học Vạn Bảo đạt tiêu chí chất lượng cao năm học 2023-2024

 •   04/08/2023 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 1075
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Công văn 909/SGDĐT-QLT ngày 30/3/2023 của Sở GD ĐT Hà Nội vv Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 và Kế hoạch 171/KH-BCĐ ngày 18/5/2023 của Ban chỉ đạo Tuyển sinh quận Hà Đông, UBND quận Hà Đông ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 trường tiểu học Vạn Bảo quận Hà Đông năm học 2023-2024

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm học 2023 - 2024

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm học 2023 - 2024

 •   31/05/2023 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 1464
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ thực tế cơ sở vật chất, đội ngũ của trường THCS Lê Lợi, Phòng GD ĐT tham mưu UBND quận Hà Đông ban hành Kế hoạch 175/KH-BCĐ ngày 24/5/2023 v/v tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lê Lợi - Hà Đông năm học 2023 - 2024

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 quận Hà Đông

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 quận Hà Đông

 •   22/05/2023 05:24:00 PM
 •   Đã xem: 1880
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội, ngày 18/5/2023 Phòng GDĐT tham mưu UBND quận Hà Đông ban hành Kế hoạch Số 171/KH-BCĐ ngày 18/5/2023 v.v tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024 quận Hà Đông

KH tuyển sinh lớp 6 CLC THCS Lê Lợi năm học 2022-2023

KH tuyển sinh lớp 6 CLC THCS Lê Lợi năm học 2022-2023

 •   09/06/2022 06:10:00 PM
 •   Đã xem: 1501
 •   Phản hồi: 0

Theo đề nghị của Phòng GDĐT tại tờ trình số 434/TTr-PGDĐT ngày 12/5/2022 v/v tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023; Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông bàn hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường chất lượng cao THCS Lê Lợi năm học 2022-2023.

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học Vạn Bảo đạt các tiêu chí chất lượng cao năm học 2022-2023

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học Vạn Bảo đạt các tiêu chí chất lượng cao năm học 2022-2023

 •   09/06/2022 05:55:00 PM
 •   Đã xem: 1987
 •   Phản hồi: 0

Theo đề nghị của Phòng GDĐT tại tờ trình số 434/TTr-PGDĐT ngày 12/5/2022 v/v tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023; Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông bàn hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 chất lượng cao trường tiểu học Vạn Bảo năm học 2022-2023.

TS dau cap

Kế hoạch tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 quận Hà Đông

 •   19/05/2022 12:07:00 AM
 •   Đã xem: 4338
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình thực tế quy mô trường lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất và kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2022 và tờ trình của các trường mầm non, tiểu học, THCS. Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Hà Đông ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Hà Đông

TS dau cap

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 song ngữ tiếng Pháp

 •   05/05/2022 11:57:00 PM
 •   Đã xem: 1686
 •   Phản hồi: 0

Ngày 05/05/2022, Sở GDĐT Hà Nội ban hành Công văn số 1166/SGDĐT-QLT về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 trong khuôn khổ Chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2022-2023 nhằm mục đích tăng cường tiếng Pháp kể từ năm 2018-2019 (theo công văn 1754/BGDĐT-GDTrH ngày 3/5/2018 của Bộ GDĐT)

Logo PGD

HD tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023

 •   15/04/2022 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 1143
 •   Phản hồi: 0

Ngày 12/4/2022 Sở GDĐT Hà Nội ban hành công văn 942/SGDĐT-QLT Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 trường Tiểu học Vạn Bảo đạt tiêu chí chất lượng caonăm học 2021-2022

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 trường Tiểu học Vạn Bảo đạt tiêu chí chất lượng caonăm học 2021-2022

 •   07/07/2021 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 2005
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch 167/KH-UBND, ngày 24/5/2021 và Tờ trình của trường chất lượng cao Tiểu học Vạn Bảo, UBND quận Hà Đông xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 chất lượng cao Tiểu học Vạn Bảo năm học 2021-2022 bằng hình thức xét tuyển hồ sơ theo chỉ tiêu được Quận giao.

KH tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lê Lợi CLC năm học 2021-2022

KH tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lê Lợi CLC năm học 2021-2022

 •   06/06/2021 01:24:00 AM
 •   Đã xem: 2652
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch 167/KH-UBND, ngày 24/5/2021 và Tờ trình của trường chất lượng cao THCS Lê Lợi, UBND quận Hà Đông xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 chất lượng cao THCS Lê Lợi năm học 2021-2022 bằng hình thức xét tuyển thông qua Học bạ, kết quả học tập của các em học sinh ở những năm lớp 1,2,3,4,5, và cộng điểm số các giải từ lớp 3,4,5 qua các kì thi do ngành GDĐT tổ chức

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường MN, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2021-2022

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường MN, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2021-2022

 •   06/06/2021 12:55:00 AM
 •   Đã xem: 2872
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ văn bản 1199/SGD-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GD Hà Nội, trên tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất, kết quả điều tra phổ cập của các nhà trường UBND quận Hà Đông xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Hà Đông

Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2020-2021

Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2020-2021

 •   20/05/2020 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 4112
 •   Phản hồi: 0

a

Logo PGD

KH tuyển sinh vào trường MN, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020

 •   21/05/2019 08:59:00 PM
 •   Đã xem: 5296
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình thực tế về đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2019 của các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn, ngày 14/5/2019, Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông ban hành Kế hoạch số 145/KH-BCĐ v/v tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn quận Hà Đông.

Hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020

Hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020

 •   12/03/2019 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 4504
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29/1/2019, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành công văn 412/SGDĐT-QLT hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020.

Hướng dẫn cha mẹ học sinh các bước tiến hành đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019

Hướng dẫn cha mẹ học sinh các bước tiến hành đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019

 •   23/05/2018 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 2743
 •   Phản hồi: 0

Phòng GD&ĐT Hà Đông hướng dẫn cha mẹ học sinh quy trình và các bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2018-2019

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm học 2018-2019

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm học 2018-2019

 •   23/05/2018 08:52:00 PM
 •   Đã xem: 11459
 •   Phản hồi: 0

Năm học 2018-2019, Trường THCS Lê Lợi - quận Hà Đông vẫn tiếp tục tuyển sinh các em học sinh lớp 6 trên địa bàn quận Hà Đông với hình thức xét tuyển như các năm học trước (chủ yếu thông qua Học bạ, kết quả học tập của các em học sinh ở những năm lớp 1,2,3,4,5, và cộng điểm số các giải từ lớp 3,4,5 qua các kì thi do ngành GD&ĐT tổ chức)


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây