Đơn vị trực thuộc PGD
Kho học liệu
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC

Kế hoạch thi Thiết kế bài giảng e-learning ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2022-2023

Thứ hai - 31/10/2022 21:24

Kế hoạch thi Thiết kế bài giảng e-learning ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2022-2023

Nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học cho giáo viên và học sinh, Xây dựng kho học liệu số ngành Giáo dục có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường học tập suốt đời và mang lại sự công bằng trong tiếp cận giáo dục
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Thiết kế bài giảng e-learning năm học 2022-2023

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng GDĐT quận Hà Đông xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Thiết kế bài giảng e-learning ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2022-2023", nội dung cụ thể như sau: 
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học cho giáo viên và học sinh.
2. Xây dựng chính quyền điện tử, mô hình giáo dục điện tử (giáo dục thông minh), tài nguyên giáo dục mở; Xây dựng kho học liệu số ngành Giáo dục có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường học tập suốt đời và mang lại sự công bằng trong tiếp cận giáo dục.
3. Tập trung xây dựng khai thác sử dụng có hiệu quả kho học liệu điện tử của ngành GDĐT Hà Đông tại địa chỉ https://pgdhadong.edu.vn/ phục vụ nhu cầu tự học của người học có thể học tập, ôn luyện mọi nơi, mọi lúc và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học.
3. Tôn vinh trí tuệ, đóng góp của các cán bộ, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tham gia cuộc thi.
4. Tham gia Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp Thành phố và cấp Quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức (nếu có).
5. Yêu cầu tất cả các đơn vị, trường học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia cuộc thi, tạo nên phong trào thi đua ứng dụng CNTT hiệu quả trong các hoạt động Giáo dục và Đào tạo.
B. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI
1. Sản phẩm dự thi là bài giảng elearning: được tác giả tạo ra từ các phần mềm thiết kế bài giảng e-learning (tham khảo danh sách một số phần mềm có thể sử dụng trong Phụ lục kèm theo)
2. Đối tượng tham gia dự thi
Cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận Hà Đông (gọi chung là Tác giả của sản phẩm dự thi)
3 Số lượng sản phẩm bài giảng dự thi:
- Mỗi trường Tiểu học nộp từ 02 đến 03 bài giảng dự thi cấp Quận
- Mỗi trường Mầm non và THCS nộp 02 bài dự thi cấp Quận
4. Yêu cầu đối với sản phẩm bài giảng dự thi
a. Phạm vi và nội dung bài giảng
- Bài giảng triển khai được toàn bộ quá trình hoạt động dạy và học (mỗi bài giảng tối thiểu cho một tiết học hoàn chỉnh) là chủ đề các môn học ở cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với nội dung chương trình Sách giáo khoa của nhà trường đang áp dụng).
+ THCS: là bài giảng các môn học trong chương trình lớp 6, lớp 7.
+ Tiểu học: là bài giảng các môn học trong chương trình lớp 1, lớp 2, lớp 3.
+ Mầm non: là bài giảng hướng đến xây dựng một thế hệ trẻ phát triển toàn diện dựa trên hệ thống mục tiêu như: Giáo dục phát triển nhận thức; Giáo dục phát triển ngôn ngữ; Giáo dục phát triển thể chất; Giáo dục phát triển tình cảm xã hội; Giáo dục phát triển thẩm mĩ,...
- Bài giảng giúp học sinh tự học, học trực tuyến hoặc sử dụng dạy học kết hợp (giữa tự học, học trực tuyến và dạy học trên lớp); phù hợp với các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học của bài học.
- Sản phẩm bài giảng dự thi cấp Quận là những bài giảng chưa tham gia thi cấp Quận, cấp Thành phố và cấp Quốc gia của những năm học trước.
b. Cấu trúc bài dự thi phải rõ ràng, gồm 3 phần:
* Phần đầu: trang bìa của bài dự thi phải đầy đủ các thông tin theo mẫu sau:
Mục tin Ví dụ về trang bìa bài dự thi
Thông tin cuộc thi PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG
Cuộc thi Thiết kế bài giảng e-learning năm học 2022-2023
Tiêu đề bài dự thi BÀI GIẢNG
Chương trình Đạo đức - lớp 1
Chủ đề 2: Yêu thương gia đình
Bài 5: Gia đình của em
Tác giả: Giáo viên: Nguyễn Văn A.
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Du
E-mail: Email: nguyenvana@gmail.com
Điện thoại liên lạc: Điện thoại di động: 0912345678
Địa chỉ Số 123 Đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
Giấy phép học liệu mở CC-BY hoặc CC-BY-SA
Tháng/Năm: Tháng 11/2022
* Phần nội dung: trình bày theo kế hoạch bài dạy (giáo án) của tác giả.
- Nội dung bài giảng cần được thể hiện súc tích, cô đọng; đảm bảo sự chính xác và khoa học;
- Áp dụng phù hợp các kênh chữ, kênh hình, kênh tiếng, hình ảnh, hoạt động tương tác, kiểm tra đánh giá để triển khai các hoạt động dạy học; sử dụng học liệu chính xác, rõ ràng về nguồn gốc;
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và sư phạm trong thiết kế bố cục, xử lý âm thanh, hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng thể hiện sự cuốn hút nhưng không bị phân tán sự chú đối với người học;
- Thể hiện được sự hiệu quả thông qua việc đánh giá khả năng đạt được của học sinh sau khi học bài giảng về các mục tiêu, nội dung và yêu cầu của bài học;
- Thời lượng một bài giảng điện tử không dài quá 25 phút;
* Phần cuối: Trang thông tin về tài liệu tham khảo, cần ghi rõ nguồn gốc của thông tin tham khảo sử dụng trong bài dự thi. Tài liệu tham khảo không vi phạm bản quyền (được cấp phép sử dụng theo giấy phép phù hợp).
c) Yêu cầu nộp sản phẩm bài giảng elearning
- Đóng gói hoàn chỉnh, xuất bản dưới dạng web, bài giảng có thể đọc được trên các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động (chuẩn HTML5)
- Mỗi bài dự thi nộp cho Ban tổ chức cấp quận copy vào USB bên trong có:
+ Thư mục chứa bài dự thi đã xuất bản dưới dạng web (BAIDUTHI).
+ File nguồn thiết kế (file powerPoint).
+ File thuyết minh bài dự thi (file word)
- Mỗi bài dự thi có dung lượng không quá 300Mb.
- Mỗi bài dự thi yêu cầu bắt buộc phải upload lên kho bài giảng tích hợp trên trang web của nhà trường.
III. Thời gian thực hiện
1. Tổ chức cấp trường
Từ tháng 9/2022 đến 30/10/2022 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức thi thiết kế bài giảng e-learning cấp trường, lựa chọn sản phẩm bài giảng có chất lượng gửi về Phòng GDĐT để dự thi cấp Quận.
2. Thời gian thu, nộp bài giảng e-learning dự thi cấp Quận
- Từ 10/11/2022 đến 25/11/2022 phòng GDĐT thu nhận sản phẩm bài giảng của các nhà trường, tổ chức chấm và xếp giải vòng cấp Quận.
- Dự kiến tổng kết, trao giải cấp Quận xong trước ngày 10/12/2022
- Lựa chọn sản phẩm tham gia thi cấp Thành phố, cấp Quốc gia (nếu có)
3. Địa điểm thu nhận bài giảng e-learning dự thi cấp Quận
- Bộ phận CNTT -Tầng 1, phòng GDĐT (Đ/c An nhận. ĐT: 0979.100.345)
 
IV. Tổ chức thực hiện.
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi cấp Quận. Ban tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp trường và cấp Quận
- Tổ chức chấm, đánh giá chất lượng bài giảng e-learning vòng thi cấp quận
2. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thông báo, phát động phong trào, động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên xây dựng các bài giảng e-learning và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.
- Thành lập ban tổ chức cuộc thi cấp trường, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức cuộc thi cấp trường nghiêm túc, nộp bài dự thi cấp Quận đúng thời hạn qui định.
- Kinh phí tổ chức: Chi trong kinh phí được giao của các đơn vị.
V. Thông tin liên hệ và giải đáp thắc mắc:
Thể lệ tham dự chi tiết xem tại website: http://pgdhadong.edu.vn
Với mục tiêu xây dựng, phát triển nguồn học liệu số có chất lượng, phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tạo môi trường học tập công bằng trong toàn xã hội; nâng cao năng lực số, kỹ năng số, tôn vinh trí tuệ, đóng góp của đội ngũ nhà giáo, sinh viên, Ban Tổ chức sẽ không giải quyết các khiếu nại về kết quả của Cuộc thi.
Các sản phẩm đạt giải sẽ được công bố trên Cổng thông tin, bổ sung vào kho học liệu điện tử của Ngành và thông báo về các đơn vị.
Phòng GDĐT yêu cầu ông, (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS nghiêm túc triển khai và thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc thông tin về Bộ phận CNTT - Tầng 1, Phòng GDĐT; Địa chỉ: 126 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Email: pgd-hadong@hanoiedu.vn hoặc liên hệ đ/c Đỗ Tuấn An  - 0979.100.345.

Nơi nhận.
 • Như trên;
 • Đ/c Lãnh đạo PGD (để bc);
 • Bộ phận CM Mn, TH, THCS
 • Các trường Mn, TH, THCS;
 • Lưu VT, Website.
TRƯỞNG PHÒNG

(Đã kí)

Phạm Thị Lệ Hằng
 
 
PHỤ LỤC
Giới thiệu Danh mục phần mềm và tài nguyên tham khảo sử dụng cho Cuộc thi
TT Phần mềm Nguồn tải Ghi chú
I Nhóm một số phần mềm soạn bài giảng và LMS
1 Adobe Presenter www.adobe.com Phần mềm bản quyển
2 Articulate
(Storyline, Rise)
www.articulate.com/ Phần mềm bản quyển
3 Adobe Captivate www.adobe.com/sea/products/capti
vate.html
Phần mềm bản quyển
4 Camtasia www.techsmith.com/video-
editor.html
Phần mềm bản quyển
5 Adobe Director www.adobe.com/sea/products/direc
tor.html
Phần mềm bản quyển
6 iSpring www.ispringsolutions.com Phần mềm bản quyển (Có phiên bản miễn phí iSring-free)
7 eXe exelearning.org/ Phần mềm nguồn mở, miễn phí
8 LAMS lamsfoundation.org Phần mềm miễn phí
9 Uduntu www.udutu.com/elearning- authoring-tool/ Phần mềm bản quyền (miễn phí online)
10 Courselab www.courselab.com/ Phần mềm bản quyển (Có phiên bản miễn phí Courselab free)
11 LMS Moodle moodle.org/ LMS miễn phí
12 MOOC Open edX open.edx.org/ MOOC miễn phí
13 Phần mềm soạn bài giảng Avina Authoring Tool https://avinasolutions.com Tập đoàn Hương Việt cung cấp miễn phí 1 năm tài khoản sử dụng cho giáo viên tham gia cuộc thi này. Truy cập tải và đăng ký bản quyền phần mềm tại https://avinasolutions.c
om.
14 Microsoft 365 (A1) (Office online, Teams) https://www.microsoft.com/vi-VN Công ty Microsoft Việt Nam cung cấp miễn phí cho giáo viên sử dụng.
III Nhóm một số kho tài nguyên giáo dục
15 Edumedia-
sciences
http://www.edumedia-
sciences.com/en/
Kho chia sẻ tài nguyên giáo dục số cho tiểu học, trung học cơ sở
16 PhET Interactive Simulations project https://phet.colorado.edu/ Kho chia sẻ giả lập các bài giảng có tương tác các môn khoa học của trường Đại học Colorado Boulder
17 Moza 3D clip https://www.mozaweb.com/vi/lexik
on.php?cmd=getlist&let=3D
Kho chia sẻ clip 3D các môn học
18 CK-12
Foundation
https://www.ck12.org/teacher/ Kho chia sẻ tài nguyên giáo dục số (gồm bài giảng, học liệu, giả lập) cho giáo viên, học sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây