Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC

Báo cáo Hội thi Xây dựng Môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Thứ năm - 22/03/2018 22:03

Báo cáo Hội thi Xây dựng Môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Phòng GD&ĐT Hà Đông Báo cáo Công tác tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” Năm học 2017 - 2018
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Thuận lợi:
- Ngay từ đầu năm học, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã sớm đưa Hội thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 để các nhà trường chủ động xây dựng vào kế hoạch năm học của các nhà trường.
- Phòng GD&ĐT đã kịp thời triển khai văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT để các nhà trường nghiên cứu triển khai thi cấp trường và chuẩn bị các điều kiện tham gia dự thi cấp quận.
- 100% các trường MN quận Hà Đông đều được tập huấn, bồi dưỡng về xây dựng môi trường góc phát huy tính tích cực hoạt động cho trẻ tại trường MN 3/2 và chuyên đề về xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học tại trường MN Hà Cầu trong năm học 2016 – 2017.
- Từ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã tổ chức cuộc thi Thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục lòng yêu thương, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ trong các trường MN  với hình thức thu hình lồng tiếng vào đĩa và chấm thi trên sản phẩm video nộp về Ban tổ chức. Trong Hội thi đã tuyên dương được các tập thể có nhiều sáng tạo trong việc thiết kế môi trường, tổ chức các hoạt động về giáo dục lòng yêu thương và kỹ năng lao động tự phục vụ cho trẻ. Từ đó phong trào xây dựng môi trường giáo dục tích cực hoạt động cho trẻ MN ngày càng được coi trọng và lan tỏa.
- 100% các trường MN quận Hà Đông  đều được tham quan học tập tại trường MN Mai Dịch quận Cầu Giấy về xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm.
- Toàn quận đang triển khai đề án “Nâng cao chất lượng GD&ĐT quận Hà Đông giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển GDMN quận Hà Đông đến năm 2020.
1.2. Khó khăn:
- Số lượng trường MN công lập, ngoài công lập trên địa bàn quận đông, dẫn đến công tác tổ chức Hội thi diễn ra nhiều ngày
- Một số trường MN nội quận có diện tích nhỏ, sỹ số học sinh chưa giảm được nhiều, hạn chế về không gian.
2. Đánh giá công tác triển khai thực hiện chuyên đề 
2.1. Công tác quản lý, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức hội thi:
a. Việc ban hành văn bản:
- Ngày 31/8/2017, phòng GD&ĐT ban hành văn bản số 875/PGD&ĐT về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học trong đó nêu rõ về việc tổ chức Hội thi Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm trong năm học, đồng thời nêu rõ những nội dung đổi mới, trọng tâm thực hiện trong năm học các đơn vị cần tập trung:
+ Xây dựng và khai thác môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
+ Tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm hướng tới không nghĩ thay trẻ, không nói thay trẻ, không làm thay trẻ.
+ Tiếp tục bồi dưỡng mạnh mẽ đạo đức nghề nghiệp giáo viên, nhân viên mầm non (từ đồng phục, quy chế làm việc, giao tiếp, cư xử … trong nhà trường)
+ Các hoạt động giáo dục lòng yêu thương, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ MN
+ Đổi mới trong bồi dưỡng đội ngũ, công tác quản lý nhà trường, quản lý các cơ sở MN tư thục.
+ Công tác nuôi dưỡng trong trường MN (thực hiện có hiệu quả những điều chỉnh về chế độ dinh dưỡng theo TT 28, tăng sử dụng thực phẩm thực dưỡng an toàn cho trẻ.
- Ngày 27/11/2018: Phòng GD&ĐT sao gửi các trường Hướng dẫn tổ chức  Hội thi Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm để các trường MN nghiên cứu và xây dựng kế hoạch Hội thi cấp trường.
- Ngày 22/12/2018: Phòng GD&ĐT tổ chức Hội nghị hiệu trưởng các trường MN nhằm định hướng nội dung, hình thức tổ chức Hội thi cấp quận.
- Ngày 23/12/2018. Phòng GD&ĐT ban hành kế hoạch số 1302/KH-PGD&ĐT về Kế hoạch tổ chức Hội thi Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm cấp học MN quận Hà Đông.
b. Công tác chỉ đạo triển khai chuyên đề “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”:
- Nắm bắt chủ trương chỉ đạo của Sở GD&ĐT về việc xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm, ngay từ năm học 2016 – 2017, phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã tổ chức 05 lớp (120 người/lớp) bồi dưỡng kiến thức cũng như chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng môi trường lớp học lấy trẻ làm trung tâm tại trường MN 3/2 do đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chia sẻ với đối tượng là CBQL, giáo viên cốt cán nhà trẻ và mẫu giáo của các trường MN, các cơ sở MN tư thục trên  địa bàn toàn quận được tham dự vào tháng 11/2016.
- Tháng 01/2017, phòng GD&ĐT tổ chức chuyên đề bồi dưỡng và kiến tập về Xây dựng môi trường bên ngoài lớp học lấy trẻ làm trung tâm tại trường MN Hà Cầu với 220 người là CBQL, GV cốt cán các trường MN.
- Ngày 9, 10/11/2017: tổ chức cho hơn 400 lượt cán bộ, chủ cơ sở, GV các trường MN các cơ sở MN tư thục dự kiến tập đổi mới hình thức tổ chức hoạt động GD Làm Quen với Toán tại trường MN Thần Đồng
- Ngày 14/11/2017: tổ chức cho CBQL, một số chủ cơ sở tư thục, GV cốt cán các trường MN đi học tập trao đổi kinh nghiệm xây dựng môi  trường và kiến tập dự giờ hoạt động GD phát triển nhận thức tại trường MN Mai Dịch quận Cầu Giấy cho 150 người.
- Ngày 30/11/2017: Tổ chức chuyên đề Đổi mới tổ chức HĐGD cho trẻ mầm non Làm quen với Toán  cho 200 CBQL, GV cốt cán các trường MN tại trường MN Hà Cầu do cô Trần Thị Hằng, phó trưởng khoa GDMN trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương giảng
  - Ngày 20/12/2017: tổ chức chuyên đề “Đổi mới hình thức tổ chức HĐ làm quen với Toán và hoạt động giáo dục trải nghiệm lao động trong trường MN” cho 150 người là CBQL, GV cốt cán các trường MN tại trường MN 3/2
- Ngày 19/01/1018: Tổ chức chuyên đề kiến tập Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động khám phá tại trường MN Hàng Đào cho 240 chủ cơ sở MN tư thục tham dự.
Tổng số phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã tổ chức được 12 lớp bồi dưỡng, tập huấn và thăm quan, kiến tập dự giờ cho hơn 1960 lượt cán bộ, GV, chủ cơ sở MN tại các trường, cơ sở MN tư thục quận Hà Đông tham dự
2.2. Giải pháp trong giai đoạn tiếp theo trong việc nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”:
- Tổ chức nhân rộng các mô hình đạt giải cao trong Hội thi cấp quận, cấp thành phố về xây dựng và khai thác hiệu quả môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm.
- Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, xây dựng các chuyên đề kiến tập thực hành về xây dựng và khai thác môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong đó chú trọng yếu tố phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và từng mô hình cụ thể.
- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cũng như tư vấn cho các nhà trường trong công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại, phù hợp và hiệu quả.
- Phát hiện những mô hình giáo dục trong và ngoài công lập có những giải pháp, hoạt động hữu hiệu về công tác xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động giáo dục với những hình thức, nội dung sáng tạo phát huy tối đa tính tích cực của trẻ để tổ chức chia sẻ, hướng dẫn, triển khai nhân rộng đối với các đơn vị trong quận.
- Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng về phong cách, đạo đức nhà giáo, kỹ năng giao tiếp, các quy tắc ứng xử cho đội ngũ CBQL, GV, NV các trường và các cơ sở GDMN.
- Tìm hiểu các mô hình giáo dục tiên tiến về xây dựng môi trường, tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài nước để tổ chức tham quan học tập hoặc áp dụng hiệu quả, phù hợp.
2.3 Đánh giá công tác tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp quận:
a. Công tác chuẩn bị:
- Triển khai văn bản hướng dẫn kịp thời, tổ chức lấy ý kiến về hình thức chấm thi, cách thức tổ chức Hội thi và được sự đồng lòng nhất trí cao của các đơn vị;
- Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thi đã họp bàn cụ thể để lên kế hoạch, phân công và dự kiến các mẫu phiếu chấm phù hợp, hiệu quả.
- Thành viên Ban giám khảo Hội thi được lựa chọn từ những đồng chí Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các nhà trường có năng lực chuyên môn, sáng tạo, đổi mới công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn.
b. Tổ chức Hội thi:
- Hội thi có 48/56 đơn vị tham dự thi (những đơn vị không dự thi là các trường MN tư thục có quy mô nhỏ hoặc mới thành lập).
- Khai mạc Hội thi ngắn gọn, đảm bảo đầy đủ các nội dung, quy định.
- Tổ chức chấm mẫu sản phẩm để thống nhất quan điểm chấm của Ban Giám khảo.
- Tổ chức chấm sản phẩm dự thi trong 5 ngày.
- Tổ chức chấm khảo sát thực tế xác suất một số đơn vị trong 5 ngày.
- Chấm vòng 02: 06 đơn vị có điểm số cao.
- Lựa chọn 5 đơn vị chấm vòng 3 và cuối cùng chọn cử 03 đơn vị có thành tích xuất sắc để hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm tham dự thi cấp thành phố.
- Tổ chức tuyên dương khen thưởng và phân tích đánh giá chất lượng Hội thi từng đơn từ đó tôn vinh được điểm mạnh mỗi trường và hướng dẫn khắc phục điểm yếu của các đơn vị.
c. Kết quả: Hội thi ghi nhận đạt 4 giải xuất sắc, 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 15 giải Ba và 16 giải Khuyến Khích.
2.4 Kết quả đạt được
Nội dung Tổng số Chia ra
Công lập Ngoài công lập
1. Tổng số trường 56 37 19
2. Số trường làm điểm chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” 3 2 1
3. Số trường tham gia Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” 48 37 11
4. Số trường có thiết kế quy hoạch sân vườn: 28 19 9
- Số trường có 50% diện tích  sân vườn là sân cỏ 35 24 11
- Số trường có vườn cây ăn quả 22 18 4
- Số trường có vườn rau của bé 47 35 12
- Số trường có khu vui chơi thể chất 52 34 18
- Số trường có khu chơi cát nước 32 26 6
- Số trường có không gian sáng tạo 48 33 15
- Khu vực khác trong trường.... 27 10 7
5. Số trường có các phòng chức năng 56 37 19
- Số trường có phòng thể chất 37 25 12
- Số trường có phòng nghệ thuật 46 33 13
- Số trường có phòng Kismart 7 5 2
- Số trường có phòng thư viện 16 7 9
- Số trường có phòng Lar tiếng anh 16 10 6
- Các phòng chức năng khác... 20 13 7
6. Tổng kinh phí thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”
Trong đó:
5,409,327,200 4,699327,200
710,000,000
 
- Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước 4,401,327,200 4,401,327,200 0
- Nguồn kinh phí từ công tác xã hội hóa giáo dục 533,500,000 171,500,000 362,000,000
- Các nguồn XHH khác... 474,500,000 126,500,000 348,000,000

DANH SÁCH
Trường mầm non tham gia Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”
năm học 2017 – 2018
 
TT Tên trường mầm non Loại hình Thành tích cao nhất đạt được của đơn vị (đạt danh hiệu gì, năm học nào), Số năm thành lập đơn vị Ghi chú
Công lập Ngoài CL
1 Mầm non Thần Đồng   x - Trường Tiên tiến xuất sắc cấp thành phố năm học 2016 – 2017
- Có giáo viên đạt giải Nhất cấp thành phố trong Hội thi GV dạy giỏi chuyên đề năm học 2015 - 2016
7 năm  
2 Mầm non Hoa Hồng x   - Trường nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố từ năm 2010-2011 đến nay.
- 03 năm được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014
- Có 03 giáo viên đạt giải trong các Hội thi  GV dạy giỏi cấp thành phố trong đó có 01 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi Quốc gia năm học 2013-2014.
24 năm  
3 Mầm non Hàng Đào x   - Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, 02 năm liên tục đạt danh hiêu Tập thể Lao động tiên tiến. 3 năm  

Lưu ý:  Danh sách đơn vị tham dự cuộc thi cấp Thành phố xếp theo tứ tự điểm từ cao xuống thấp.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây