Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học

Thứ tư - 24/03/2021 15:50

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội; Công văn số 200/KH-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của nhà nước năm 2021; Công văn số 262-CV/QU ngày 02/3/2021 của Quận Ủy Hà Đông về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quận Hà Đông.
Thời gian qua Phòng GDĐT Hà Đông đã luôn coi công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học là một nhiệm vụ quan trọng của ngành. Phòng GDĐT Hà Đông đã ban hành các văn bản sau: Kế hoạch số 79/PGDĐT quận Hà Đông ngày 22/01/2021 về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích ngành giáo dục năm 2021; Kế hoạch số 82/KH-PGDĐT ngày 22/01/2021 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước năm 2021 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Hà Đông; Kế hoạch số 102/KH-PGDĐT ngày 29/01/2021 về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các đơn vị trường học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025; Công văn số 131/PGDĐT ngày 17/02/2021 về phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận Hà Đông; Kế hoạch số 177/PGDĐT ngày 02/03/2021 về kế hoạch tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy ngành giáo dục đào tạo quận Hà Đông. Phòng GDĐT Hà Đông đã tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng GDĐT Hà Đông, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận. Phòng GDĐT Hà Đông xin cung cấp thông tin hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học như sau:
 1. Các chương trình tuyên truyền tới học sinh về việc phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học: (có bảng riêng chương trình tuyên truyền tới học sinh về việc phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học của các trường kèm theo).
 2. Các hot động tuyên truyn có tác dng:
- Tạo điều kiện phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, hướng các em tới sự phát triển toàn diện về phẩm chất, tài năng.
- Nâng cao trách nhim ca Ban giám hiu trong vic ch đạo, điu hành phi hp hot động tuyên truyn phổ biến giáo dục pháp luật nhm xây dng môi trường giáo dc lành mnh, góp phn gi gìn an ninh trt t trường học. Góp phn giáo dc thế h tr sng, lao động, học tập, làm việc theo pháp luật.
-  Đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng chống hiện tượng kì thị, vi phạm giới, bạo lực học đường, bạo lực xâm hại trẻ em.
- Giáo dc nâng cao hiu biết và ý thc trách nhim ca cán b, giáo viên, nhân viên và hc sinh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học.
          - Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn thể lực lượng trong nhà trường và cha mẹ học sinh tích cực tham gia phong trào đấu tranh giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong trường học; phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội xảy ra trong trường học.

- Chủ động phòng ngừa, không để học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và không để tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học.
   III. Các hoạt động tuyên truyền cho học sinh:
Các hoạt động tuyên truyền cho học sinh được tổ chức trong năm học, truyên truyền, phổ biến, giáo dục lồng ghép vào các giờ dạy môn Giáo dục công dân, môn đạo đức, vào giờ sinh hoạt lớp hoặc tuyên truyền, PBGDPL theo khối lớp hoặc toàn trường vào giờ chào cờ, giờ hoạt động ngoại khóa và vào các ngày cụ thể tùy theo trường (có thời gian và địa điểm cụ thể theo từng trường ở bảng riêng đính kèm).
 1. Địa đim t chc chương trình: Ti sân trường, nhà đa năng, các địa điểm ngoại khóa, trong các lớp học của mỗi trường.
 2. Thành phần tham gia chương trình: Tùy từng buổi tuyên truyền cho các đối tượng khác nhau mà thành phần tham gia khác nhau.
 • Tuyên truyền lồng ghép trong tiết dạy bộ môn Giáo dục công dân (đối với học sinh THCS), môn Đạo đức (đối với học sinh tiểu học) tại lớp học thì đối tượng tham gia là giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân, môn Đạo đức và học sinh;
 • Tuyên truyền vào giờ chào cờ hoặc vào ngày cụ thể tùy theo các trường chủ động tuyên truyền cho học sinh toàn trường hoặc theo khối lớp tại sân trường hoặc nhà đa năng hoặc tại các địa điểm nhà trường tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa thì đối tượng tham gia là lãnh đạo nhà trường, Bí thư đoàn, Tổng phụ trách, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh; một số trường mời thêm các chuyên gia tư vấn tâm lý, Bác sỹ, Công an thành phố, công an quận, công an phường, mời đại diện Sở GDĐT Hà Nội, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDĐT, lãnh đạo phường, lãnh đạo quận, lãnh đạo phòng Tư pháp quận...
 1. Lý do t chc các chương trình:
-  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;
-  Thực hiện sự chỉ đạo của ngành GDĐT về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;
-  Để nâng cao nhận thức cho các em học sinh, giúp các em chủ động phòng ngừa và cũng là đầu mối tuyên truyền cho những học sinh khác, tuyên truyền cho ông, bà, cha, mẹ học sinh về bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học;
        - Nhm giáo dục học sinh hiểu biết về giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên;
          - Phổ biến cho học sinh những kiến thức về các tệ nạn xã hội, nguy cơ mắc phải, hậu quả và những kỹ năng cần thiết để để các em có thể phòng tránh, tự bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm có thể gặp phải về tai nạn thương tích trong trường học; về nguy cơ đuối nước, bạo lực học đường; điện giật, cháy nổ; phòng tránh ma túy, xâm hại tình dục,…

          -  Giúp học sinh vượt qua được khó khăn tâm lý trong giai đoạn dậy thì.
 • Giúp học sinh bày tỏ được những quan điểm, thổ lộ những cảm xúc cá nhân trong độ tuổi;
 • Giúp học sinh hiểu rõ được bản chất của giới tính, những điều cần tránh và nên làm ở từng độ tuổi và giới tính;
 •   Tạo ra nét đẹp văn minh, nhằm đảm bảo an toàn trường học;
 • Nhằm tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh,thân thiện; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh có lối sống lành mạnh,ứng xử văn hóa. Học sinh được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.
 • Với mục đích không để tình trạng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội xảy ra trong các trường học trên địa bàn quận Hà Đông, góp phần làm giảm tình trạng bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học trên địa bàn Thủ Đô Hà Nội.
        VII. Các chương trình din ra trong không khí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia hưởng ứng một cách hào hứng, nhiệt tình và sôi nổi.
VIII.Ý kiến của lãnh đạo phòng GDĐT/chuyên gia về những chương trình trên:
Các chương trình tuyên truyền PBGDPL trong trường học nói chung và chương trình tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và các tệ nạn trong trường học nói riêng luôn được Phòng GDĐT Hà Đông quan tâm, chỉ đạo sát sao và khuyến khích các trường chủ động, tích cực và thường xuyên tuyên truyền.
 1. Mt s hình nh minh ha vic tuyên truyn ca các trường:
        100% các trường mầm non đều tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100%  các trường tiểu học và trung học cơ sở đều tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Sau đây là một số hình ảnh các trường  tiểu học, THCS trên đại bàn quận Hà Đông thực hiện tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học:

Trường THCS Đồng Mai tổ chức diễn đàn trẻ em chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”

Tuyên truyền Phòng chống ma túy học đường, phòng chống cháy nổ tại trường THCS Văn Khê, Hà Đông

Tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em tại trường THCS văn Khê, Hà Đông


Tuyên truyền về giới tính tại trường Quốc tế Nhật Bản, quận Hà Đông

Tuyên truyền giáo dục sức khỏe tuổi vị thành niên  phòng, chống xâm hại trẻ em tại trường THCS Lê Hồng Phong, Hà Đông

Tuyên truyền phòng, chống Ma túy tại trường THCS Lê Hồng Phong, Hà Đông

Tuyên truyền về an toàn giao thông, an ninh trường học tại trường THCS Lê Hồng Phong, Hà Đông

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa (ĐHQG Hà Nôi) truyền thông về vấn đề phòng, chống xâm hại trẻ em tại trường THCS Mậu Lương, Hà Đông

 Học sinh trường THCS Mậu Lương, Hà Đông xung phong trả lời câu hỏi trong buổi truyền thông Phòng, chống xâm hại trẻ em.

Một số hình ảnh tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường tại trường Hà Nội Thăng Long


-

-

Năm học 2020-2021, Trường Hà Nội Thăng Long tổ chức cuộc thi vẽ tranh Phòng, chống bạo lực học đường. Sau đây là một số tranh minh họa

-

-

-

-

-


Hình ảnh tuyên truyền tại trường THCS Phú Cường, Hà Đông

Hình ảnh tuyên truyền tại trường THCS Văn Yên, Hà Đông
Một số hình ảnh tuyên truyền tại trường THCS Phú Lương, Hà Đông

Hình ảnh một buổi tuyên truyền về luật trẻ em, phòng chống tại nạn thương tích, đuối nước, tiết kiệm điện nước và bảo vệ môi trường

Hình ảnh tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 tại THCS Phú Lương, Hà Đông

-

Hình ảnh tuyên truyền kỹ năng phòng vệ xâm hại tình dục trẻ em tại THCS Phú Lương, Hà Đông


Hình ảnh ngày 22/12/2020 trường tiểu học Phú Cường tổ chức giao lưu tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và kể chuyện lịch sử.

Giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường tại trường tiểu học Yết Kiêu, Hà Đông

Một số hình ảnh tuyên truyền tại trường  tiểu học Đồng Mai  I


Một số hình ảnh tại trường THCS Kiến Hưng
trong buổi Giao lưu giáo dục kỹ năng sống
(Phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại tình dục)

-


Trường THCS Mỗ Lao khen thưởng các học sinh làm tốt công tác tuyên truyền Phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống Ma túy.

Trên đây là một số thông tin về việc Phòng GDĐT Hà Đông đã tích cực tuyên truyền Phòng chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học năm học 2020-2021. Phòng GDĐT Hà Đông báo cáo Sở GDĐT./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây